P-böterna ska bli färre

Huddingebon Reidar Loung gläds åt beskedet när han får höra att det inte längre ska vara lukrativt att bötfälla för p-bolagen.
Huddingebon Reidar Loung gläds åt beskedet när han får höra att det inte längre ska vara lukrativt att bötfälla för p-bolagen.
Parkeringsövervakningen i Huddinges alla centrum görs om helt från grunden.

Nu ska det inte längre löna sig att lappa bilar, och p-vakterna ska bli mer serviceinriktade och uppföra sig schysst.

Tidigare har det kommunala fastighetsbolaget Huge fått utstå häftig kritik när det upphandlade parkeringsbolaget Q-Park lappade bilister som glömt att ställa in p-skivan rätt.

Många som sprang tillbaka till bilen när de kom på missen upptäckte en p-bot på 450 kronor i rutan.

I ett antal fall har Q-Park lappat bilen efter bara en minut. När Lokaltidningen Mitt i skrev om den tuffa bötfällningen tvingades Q-Park att betala tillbaka böter till drabbade bilister.

Hösten 2012 kunde tidningen också berätta att det kommunala fastighetsbolaget planerade att göra om hela systemet för hur Huges upphandlade p-bolag ska arbeta.

Nu har det blivit verklighet och p-bolagen ska inte längre tjäna på att lappa bilisterna.

– Jag tycker att det är skitbra, det känns som om p-vakterna ibland har vakat över parkerande bilister så att de snabbt ska kunna lappa dem när de lämnar bilen, säger Huddingebon Reidar Loung.

Det är helt fel metod för att komma till rätta med felparkeringar, tycker han.

– P-vakterna har ett serviceyrke, de ska inte hålla på att jaga folk.

Och service är precis vad det ska bli mer av.

I den upphandling som nyligen offentliggjordes ställer man helt nya krav.

Bland annat vill man att det bolag som söker entreprenaden specifikt ska kunna svara på hur man får hög kundnöjdhet.

P-vakterna ska också bära kläder där det syns att det är ett samarbete med Huge och man ska ”uppträda på ett korrekt sätt”, enligt upphandlingen.

P-bolaget får denna gång bara en liten del av pengarna från böterna.

– Tidigare har vi hanterat dessa frågor på samma sätt som övriga fastighetsbolag, med avtal där man uppdrar till p-bolaget att sköta bevakningen mot att fastighetsägaren får en summa pengar årligen. Intäkterna har då gått till p-bolaget, säger Huges vd Åsa Hedenberg.

Enligt Åsa Hedenberg finns ingen enskild orsak till att man ändrat inriktning på hur p-bolag ska jobba, det har vuxit fram med tiden, förklarar hon.

Partrik Wirsenius, expert på transporter och infrastruktur inom Sveriges kommuner och landsting (SKL), vet inte om det finns liknande lösningar i andra delar av landet.

– Jag känner inte till den modellen, men generellt är det mer pragmatiskt när kommuner tar över medan privata aktörer inte behöver ta samma hänsyn till invånarna, säger han.

P-vakterna ska inte hålla på att jaga folk.Reidar Loung

Fakta

P-bolaget får 100 kronor per bot

Ett företag ska upphandlas på två år. I upphandlingen ingår p-bevakning och ordningsvakter.

Den nya p-övervakningen ska präglas av en generös grundsyn.

P-bolaget kommer att kunna bötfälla bilar men får behålla bara 100 kronor av boten. Tidigare fick som exempel Q-Park behålla nästa hela summan.

Upphandlingen gäller Huges samtliga fastigheter och kommer att gälla från 1 oktober i år.

Källa: Huge