P-botskaos vid Bodals station

Här är det tillåtet att parkera.
Här är det tillåtet att parkera.
Men inte här, eftersom lastbilar ska kunna köra fram till återvinningsstationen.
Men inte här, eftersom lastbilar ska kunna köra fram till återvinningsstationen.
Den nya pendlarparkeringen vid Bodals station har blivit oväntat populär - så populär att bilister ställer sig utanför p-platserna.

– Jag har bötfällt 5-6 bilar varje dag de senaste två månaderna.

Pendlarparkeringen vid Bodals station med infart från Södra Kungsvägen öppnade i våras. Under sommaren har trycket på de 44 platserna blivit så stort att personer ställer sina bilar på utrymmet kring återvinningsstationen, som ligger på samma grusplan och ska hållas öppet.

När Mitt i besöker parkeringen en vardagseftermiddag har fyra bilar en p-bot på framrutan. En parkeringsvakt, som vill vara anonym, säger att det inte är ett undantag.

– Jag har bötfällt 5-6 bilar varje dag de senaste två månaderna. Folk borde förstå att det är förbjudet att ställa sig här.

Om hans uppgift stämmer skulle det betyda att Lidingö stad dragit in minst 90 000 kronor i p-böter, bara räknat till vardagar. Men kommunen vill inte ha intäkter genom böter, säger Christer Åkerhielm (M), ordförande i tekniska nämnden.

– Vi har blivit tvungna att dela ut böter för att få en rimlig parkeringssituation. Från början gav man inga böter utan lämnade bara en lapp där det står att du står fel. Men det hjälpte inte. Antingen är det nya bilister eller så är de desperata och ställer sig på fel plats ändå.

Felbedömde ni hur stort intresset för parkeringen skulle bli?

– Det är svårt att förutse hur folk ska ändra sitt beteende. I efterhand kan vi konstatera att den blev för liten, eller att intresset var för stort. Men det hade varit värre om vi gjort tvärtom, byggt den och den inte använts. Det hade varit att slänga pengarna i sjön.

Ska ni göra någonting åt det här?

– Vi har gett i uppdrag till tekniska förvaltningen att försöka lösa det här, både på kort och på lång sikt. Dels se om vi kan få till en eller två platser till. Dels göra en tydligare skyltning. Sedan ska vi redan i nästa nämnd lyfta upp frågan om parkeringen eventuellt kan byggas ut ytterligare.