P-bråk stör grannsämjan

Jonas Biström fick en parkeringsbot fast han betalt sin avgift.
Jonas Biström fick en parkeringsbot fast han betalt sin avgift.
Storbråket kring parkeringsavgifterna i Västergården fick nästan halva styrelsen i samfällig­heten att avgå.

Efter sig lämnade de ett kontrakt som gäller tills nästa sommar.

– Det är ett helsike, s­äger en Västergårdsbo.

Det började med en god tanke från styrelsen i samfällighetsföreningen Vallentuna-Nyby. De skulle få stopp på parkeringskaoset i området och samtidigt finansiera bygget av nya parkeringsplatser genom att anlita ett parkerings­företag.

Resultatet blev ett ännu värre kaos med saboterade parkeringsautomater, folk som gömde sina bilar på gångvägar och parkeringsvakter som uppfattades som övernitiska.

I november avgick tre av sju personer i styrelsen på grund av parkeringsbråket. Men med det kontrakt styrelsen tecknat sitter Västergården fast i fram till sommaren 2014.

– Det är ett helsike, säger Jonas Biström som bor i området.

Många som bor i området är inte nöjda med övervakningen som uppfattar som överdrivet hård. På samfällighetens Facebooksida berättas om böter som skrivits ut trots att avgiften redan är betald.

Till exempel hittade Jonas Biström en gul bot fastklämd mellan fönstret och vindrutetorkaren för några veckor sedan – trots att han betalt avgiften. Anledningen var att parkeringsbiljetten inte syntes.

– Uppenbarligen har de utnyttjat snöfallet, säger han.

Varför det blivit så just i Jonas fall är oklart. Mitt i Vallentuna­steget har förgäves försökt få svar på hur Q-park hanterar fall i Västergården där bilister bötfällts trots att det senare visat sig att parkeringsavgiften varit betald.

Flera grannar misstänker att parkeringsbolagets anställda får provision för antalet utfärdade böter. Men det tillbakavisar Q-parks vd Peder Ståhlberg i ett mejl. ”En parkeringsvakt erhåller fast månadslön jämte rikskuponger, som är en skattepliktig förmån.”

Jakob Leykauff, en av de fyra kvar­varande ledamöterna i styrelsen, medger att situationen är besvärlig. Men styrelsen förhandlar nu med Q-park för att sänka parkerings­avgifterna så länge avtalet gäller.

– Vi vill inte ha missnöjda medlemmar i vår samfällighetsförening, säger han.

För att komma tillrätta med situationen har en parkeringsgrupp tillsatts.

– I styrelsen ligger vi lågt med åsikter. Men nu tror jag att det kommer fram bra förslag när gruppen får sätta igång och jobba, säger Jakob Leykauff.

Han menar att parkeringsbråket förstört stämningen i området. Ton­en har varit hätsk både på föreningens Facebooksida och när grannar träffats på gatan. Det var det som fick tre personer i styrelsen att avgå i november.

– Jag vet att de blivit extremt otrevligt bemötta. Folk som varit de godaste grannar hälsar inte på varandra längre, säger Jakob Leykauff.

Fakta

Parkering kostar 20 kronor per dygn

Styrelsebeslutet om att anlita professionell parkeringsövervakning har gjort medlemmarna i bostadsrättsföreningen Västergården rasande.

P-automaterna saboterades ofta och styrelsemedlemmar angreps verbalt.

Bondeparkering i Västergården kostar 20 kronor per dygn eller cirka 600 kr i månaden.

Nyligen har grannområdet Östergården tecknat avtal med ett parkeringsbolag. Om de båda områdena har olika prissättning kan nya problem uppstå.