ANNONS

P-eländet kvar på Skarpnäcks allé

Tanken var att skapa torgkänsla och att ge fotgängarna mer utrymme på Skarpnäcks allé.

22 miljoner senare står bilar fortfarande parkerade på trottoarerna och de nya bänkarna är redan sönderkörda.
ANNONS

En bil med husvagn är slarvigt parkerad på trottoaren vid Brandparken vid Skarpnäcks allé. Framför den står ytterligare en bil. Kanten mellan gata och trottoar är utjämnad. Syftet var att öka tillgängligheten och skapa torgkänsla. I stället har det blivit lättare att parkera lite var som helst längs allén.

– Tanken var väl att det skulle bli mer som en gågata. De har ju satt upp skyltar. Men många struntar i det. Bilarna kör lika fort fortfarande, säger Kjell Bengtsson som bor på Skarpnäcks allé.

En bänk som ska hindra bilarna från att köra in på gångvägarna i Brandparken är redan trasig.

– Det var en bil som backade på den i full fart. Bilarna kör ju här ändå, säger Kjell Bengtsson.

Svante Tidholm skrev ett medborgarförslag 2009 som senare satte i gång upprustningen.

– Jag ville att det skulle bli en mötesplats. En plats där människor står i centrum och inte bilarna. Men bilarna dominerar fortfarande och de parkerar hur som helst. De som planerat verkar inte ha tänkt på eller tagit hänsyn till de problem som funnit här med bilarna. När jag hört av mig eller skickat in bilder har jag inte fått någon respons, säger han.

Stockholms stad har lagt 22 miljoner kronor på att förbättra trafiksituationen på Skarpnäcks allé.

– Syftet var att rusta upp och förbättra den här gatan som var väldigt sliten och framför allt förbättra för gående. Utformningen är så som vi tänkt, men vi hade inte förutsett att regelefterlevnaden skulle bli så pass dålig när det gäller parkering, säger Erika Björnsson, enhetschef på trafikkontoret.

Ombyggnaden har kostat 22 miljoner kronor. Är det väl investerade pengar?

ANNONS

– Gatan har i mångt och mycket blivit bra. Vad som återstår är att komma till rätta med är de felparkerade bilarna och vi ska titta på hur vi ska lösa det.

Kjell Bengtsson hade hoppats att gatan skulle bli ett trevligt promenadstråk efter upprustningen. Nu är han besviken.

Hur tycker du att Skarpnäcks allé har blivit efter upprustningen?

Kjell Irestam, 56, jobbar i Skarpnäck:

– Det har blivit snyggare, men jag tror inte att det blivit effektivare. Tanken var väl att det skulle bli lite mer som en gågata, men det står bilar överallt.
Ellinor Enström, 63, Skarpnäck:

– Jag tycker att det har blivit jättebra. Det har blivit bra med busshållplatsen, att gatan smalnar av för bussen. Bilarna tänker jag inte så mycket på.
Göran Henning, 74, Skarpnäck:

– Det är bra att det har blivit utplanat mellan gata och trottoar för mig som har svårt att gå. Mig stör inte bilarna, då har jag lite att titta på från fönstret
Ellen Günther, 33, Skarpnäck:

– Det har blivit bättre och bredare, men det är trist att det fortfarande är en parkeringsplats i stället för gångstråk.