P-förbud införs på smala gator i Stuvsta

Det kan bli svårare att hitta parkering i kvarteren kring Stuvsta station. För att utryckningsfordon ska komma fram har kommunen beslutat om nya parkeringsregler.

Trycket på infartsparkeringen vid Stuvsta station är så kraftigt att platserna inte räcker till. Allt fler bilar placeras i stället på de smala gatorna runt omkring i området. Problemet med parkerade bilar har nu blivit så stort att utryckningsfordon och snöröjning riskerar att inte komma fram.

– Det är viktigt att brandbilar kommer fram och därför kommer nya regler att införas, berättar Lisa Kroon, handläggare på gatu- och trafikavdelningen på Huddinge kommun.

Att det är så fullt med parkerade bilar innebär samtidigt faror för cyklister, påpekas också i underlaget för beslutet. Eftersom det är så smalt blir det riskabelt att både köra om en cyklande och möta en annan bil.

I dag finns 262 platser på infartsparkeringen vid stationen i Stuvsta, men behovet är betydligt större. För att inte parkeringsytor ska dominera stadsbilden har politikerna bestämt att platserna inte ska bli fler på infartsparkeringarna.

Just i Stuvsta kommer den befintliga parkeringen troligen att försvinna in i ett planerat trygghetsboende, men några fler platser blir det ändå inte.

Enligt Lisa Kroon kommer parkeringsplatserna inte att bli färre på gatorna runt stationen. Men bilisterna kommer att få leta på nya platser.

– På vissa gator kommer parkering bara vara tillåtet på ena sidan, inte som nu på båda, berättar Lisa Kroon.

I gengäld kommer vissa gator där det nu råder parkeringsförbud att öppnas för parkering. Det gäller bland annat Heimdalsvägen, delar av Storskiftesvägen och Byalagsvägen.

På de smalaste lokalgatorna kommer det att införas parkeringsförbud och samma sak kommer att gälla för huvudgatorna.

Bilar kommer, som i dag, inte heller att få stå på samma parkeringsplats mer än ett dygn utan att flyttas.

Det är trångt på infartsparkeringen i Stuvsta, men några fler platser blir det inte.