P-förbud nattetid införs på infartsparkeringarna

Sollentuna inför parkeringsförbud nattetid på infartsparkeringarna till pendeltågsstationerna i Häggvik, Rotebro och Helenelund.

– Det har ibland varit helt fullt klockan 6-7 på morgonen för tågpendlarna. Även politikerna har varit tydliga med att vi måste få ordning på detta, säger Caroline Quistberg, Sollentunas trafikchef.

Det var sommaren 2014 som kommunen blev uppmärksammade på att de tre större infartsparkeringarna till pendeltågsstationerna i Häggvik, Rotebro och Helenelund, som är till för Sollentunas pendlare, utnyttjades av folk som bor i närheten.

Infartsparkeringarna är gratis att stå på och flera som vill slippa hyra p-plats har helt enkelt ställt bilen här på kvällen eller natten. När pendlare sedan kommit på morgonen har parkeringen varit full.

Nu inför kommunen förbud att parkera på infartsparkeringarna mellan 02-05. En del skyltar har redan kommit upp och sista januari ska samtliga infartsparkeringar vara färdigskyltade. Totalt rör det sig om 586 platser.

– Ganska många som inte är pendlare ställer sig här på natten, och det tar upp plats för pendlarna på morgonen säger Caroline Quistberg.

Det kan även bli aktuellt med p-avgifter i framtiden på infartsparkeringarna. Innan sommaren ska kommunen ha utrett frågan.

– Det är ju vanligare med avgifter där det är högt tryck, och det är det på vissa av dessa parkeringsplatser. Det behövs en översyn på avgifterna så det blir mer likvärdigt. Vi ska också övervaka mer intensivt, säger Caroline Quistberg.