ANNONS

P-kaoset vid sjukhuset blir kvar under lång tid

Byggkaos och stora svårigheter att hitta parkeringsplatser har länge plågat besökare vid Huddinge sjukhus sedan det gamla p-huset revs.

Nästa år beräknas dock ett nytt garage med 750 p-platser stå helt klart.
ANNONS

I 40 år stod garaget värd för bilburna sjukhusbesökare. Men den 12 mars i fjol stängde det gamla besöksgaraget igen för gott och revs. Det har lett till en hel del parkeringsförvirring, även om det funnits andra platser att stå på under tiden. Till exempel syns nu långt fler bilar vid parkeringsplatsen vid Flemingsbergs centrum än tidigare.

Nu ska det bli lättare att navigera runt och det ska bli mer praktiskt. Det är också slut med att gissa hur lång p-tid man ska betala för; kör man in bilen på parkeringen drar man sitt kontokort och när man kör ut så drar man det igen, så att man bara betalar för den tid man faktiskt står där.

Men det blir inte fler p-platser i själva garaget.

– Det nya garaget har färre parkeringsplatser, men vi har även byggt ett nytt parkeringsdäck ute i parken bakom sjukhuset. Totalt kommer vi därför att ha fler parkeringsplatser än tidigare, säger Margareta Biberg, projektledare på Locum, som ansvarar för bygget.

De största skillnaderna kommer dock att märkas inne i det nya parkeringsgaraget.

– Det rivna garaget var mörkt och svårt att hitta i. Det nya kommer att ha god belysning och vara målat i ljusa kulörer och på två väggar kommer att finnas konstnärlig utsmyckning för att öka trivseln.

I närheten av garagets huvudentré kommer det att byggas ett orangefärgat trapphus som ska vara upplyst och ha stora glaspartier. Tanken är att det ska lotsa besökarna vidare till sjukhusets huvudentré och akutmottagning.

Garaget, som alltså totalt får 750 p-platser, ska också utformas så att det blir mycket lättare att hitta in i och ut från.

Projektet beräknas kosta totalt 286 miljoner kronor. Någon invigning är ännu inte planerad men deadline för det nya parkeringsgaraget beräknas till hösten 2014.

ANNONS