P-platser kan bli p-hus

TYRESÖ CENTRUM Ägarna till Tyresö centrum, CBRE, vill ersätta de stora parkeringsplatserna vid Boll­mora allé med parkeringshus, bostäder och lokaler.

Tyresö kommun ska därför påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området.