P-problem vid skola kvarstår

TOLLARE Trafikenheten vid Nacka kommun kommer att fortsätta att skicka parkeringsvakter till Johannes Petri skola på grund av parkeringssituationen vid skolan.

Hittills har parkeringsvakterna inte lett till någon större förbättring, framgår av en mejlkonversation mellan trafikenheten och en person som bor i området.