På jakt efter gifter och kemikalier i förskolan

SUNDBYBERG Som första kommun i landet jobbar Sundbyberg med att göra förskolorna giftfria, i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Åtta förskolor inventeras i höst i jakten på gifter och kemikalier. Allt från hygien i köken och städning till byggmaterial ingår i inventeringen.

Kartläggningen ska sedan peka ut vilka åtgärder som behövs göras för att förbättra barnens inomhusmiljö.