På Norrmalm är nästan ingen arbetslös

Det är högkonjunktur och läget på arbetsmarknaden ser ljust ut. Allra bäst ligger invånarna till på Norrmalm, medan det är tuffare i Rinkeby-Kista och Skärholmen.

I Stockholm i oktober minskade antalet öppet arbetslösa, alltså de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, med knappt 700 personer jämfört med samma månad 2014. Vi befinner oss i högkonjunktur men ändå är det stor skillnad mellan olika stadsdelar.

I innerstan är andelen öppet arbetslösa lägst och ligger på högst 2,1 procent. Och på Norrmalm är den lägst i stan – bara 1,6 procent.

Andelen öppet arbetslösa är högst i Rinkeby-Kista med 6,6 procent och i Skärholmen med 5,9 procent.

Den ingår i ett arbetsmarknadspolitiskt program får så kallat aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Samma olikhet mellan stadsdelarna finns här. I Rinkeby-Kista fick 4,9 procent av befolkningen aktivitetsstöd och i Skärholmen 4,6 procent. Och när man lägger ihop de två siffrorna är andelen som både saknar jobb och söker jobb 11,5 procent i Rinkeby-Kista och 10,4 procent i Skärholmen. På Norrmalm och Östermalm var andelen bara 2,5 procent.

En förklaring kan vara utbildningsnivån som är hög på Norrmalm och i innerstan. För den som bara har förgymnasial utbildning risken att bli arbetslös högre.

Bland dem som invandrat har inte förvånande de som kommit senast svårast att hitta jobb. Men även bland dem som hunnit vara här i 20 år eller mer är andelen utan jobb dubbelt så hög som bland infödda.

Annars är läget ljust på arbetsmarknaden i Stockholm. Andelen öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd är lägre är än i såväl Göteborg och Malmö som i resten av landet. Arbetsförmedlingen tror att den kommer att vara fortsatt låg även i år. Och arbetsgivarna tror på framtiden. Sysselsättningen fortsätter också att öka kraftigt. Framför allt är det inom utbildning, vård och omsorg som det behövs folk. Antalet varsel låg 2015 historiskt lågt.