På- och avfarter längs E18 utreds

TÄBY Nu bjuder Trafikverket in allmänheten till samråd för att presentera projekt kring nya på- och avfarterna till E18 vid Viggbyholm och Roslags-Näsby. Mötet hålls på onsdag kväll på Scandic hotell.

Trafiken genom kommunen kommer att öka med 20 000 bilar på 18 år och enligt Trafikverket är ombyggnaderna nödvändiga för att öka trafiksäkerheten och öka framkomligheten.