Min lokala hjälte

På språng i Solnas betong

Betong är hetare än någonsin. I höst anordnas flera större seminarier kring byggnadsmaterialets fördelar, både i Sverige och utomlands.
Solna har gott om betonghus och flera av dem sticker ut rejält. Vi gick på betongspaning med arkitekturhistorikern Martin Rörby som blev imponerad av betongfalden och fann flera arkitektoniska pärlor.

Lokaltidningen Mitt i gav sig in bland Solnas stora och gråa betong. Förutom miljonprogrammet är det nog få byggnader som är mer utskällda än just betonghusen.
Arkitekturhistorikern Martin Rörby, som gett ut boken ”Sthlm Brutal” om Stockholms innerstads betongartefakter, menar att det är tre saker som gör folk tveksamma.

– Det första är skalan, det är ofta stora komplex som i kraft av det blir svåra att ta till sig. Det andra är råheten. Betong uppfattas som obehandlat, något ofärdigt. Det tredje är att de ofta ersatt något annat, som varit omtyckt.

Några av betonghusen i Solna håller högsta klass och är viktiga att bevara, menar Rörby.

– Bergshamra kyrka, klocktornet och Tomtebodaterminalen absolut. Sen är jag lite svag för Shellhuset, även om parkeringshuset är i vägen. Det är en kåk som har någonting som är lite utöver det vanliga.
Ann-Christine Källeskog, stadsarkitekt på Solna stad, är svag för flera betongkolosser.

– I samband med att vi har detaljplanearbete och lovansökningar så görs en utredning av det kulturhistoriska värdet. För Shellhuset så gjorde vi en utredning som visade högsta klass ur ett kulturhistorisk värde. Det är inte byggnadsminne, men det har sådana kvalitéer att det är värt att skydda. Sen har vi Rymdbolaget vid Solna strand som är ett väldigt häftigt hus som vi också bedömer har ett högsta värde. Likaså Tomtebodaterminalen, den har vi också värderat mycket högt.

Enligt henne handlar det inte om man tycker att byggnaderna är snygga eller inte, utan om de är välgjorda och tidstypiska representanter för sin tid.

– Samtiden har ibland svårt att se värdet i det som skapas, säger Ann-Christine Källeskog.

Läs mer här nedan om några av Solnas mesta betongunderverk!

Tomteboda: ”Ett mästarstycke i konsten att behärska den riktigt stora skalan. Ljusgrå betongfasader, silverglänsande plåtpartier och lejongula fönstersnickerier ger en rikedom i uttrycket som spelar fint mot den låga vagnhallen med sitt välvda tak och den gigantiska och roddiga rangerbangården.”

Kungshamra studentbostäder: ”Här har Ohlsson & Skarnes prefabsystem utnyttjats på ett lika begåvat som stringent sätt. Fina gårdsbildningar och låga hushöjder där fasadernas grå, räfflade betongelementen kontrasterar mot fönstrens klara färger ger kvaliteter utöver det vanliga – tyvärr stukade av senare tiders fönsterbyten och tillägg av plåtsargar upp mot taken.”

Shellhuset: ”Närmast avvisande som en stor bunker, men samtidigt exklusivt i sin mix och precisa behandling av fasadens material. Ett hus som känns som en sann kosmopolit – hemmahörande överallt och ingenstans.”

Västra skogens tunnelbanestation: ”En frisk fläkt från den tid då man ville ladda en T-baneresa med samma spända förväntan som en färd till yttre rymden. Med sin lätt futuristiska karaktär skulle denna byggnad lika väl ha kunnat skapas för astronauterna på någon hemlig raketbas, som för Solnas pendlare.”

Armégatan 40: ”Betongbrutalism i postmodern tappning, där de tunga partierna till synes hängts löst utanpå på speglande glas. Huskropparnas udda form, ljusets spel i betongelementen och speglingarna i fasadglaset gör att huset ständigt förändrar karaktär.”

Solna strandväg: ”Här har man använt sig av i grunden samma typ av prefabelement som i huset vid Armégatan, men med ett annorlunda slutresultat. Den rektangulära volymen får en massiv tyngd genom betongfasadernas djupverkan samtidigt som sättet att lösa hörnen och avslutningen mot taket ger huset lite av ett organiskt stuk.”

Bergshamra kyrka: ”Avskalad och enkel, men samtidigt raffinerad och genomtänkt in i minsta detalj är denna utifrån lite ”hemliga” kyrka. En av få byggnader i Sverige från den aktuella tiden som håller absolut internationell toppklass, fullt i paritet med till exempel Le Corbusiers bästa arbeten.”

Råsunda kyrkas klockstapel: ”Den traditionella klockstapelns träkonstruktion omtolkad till betong på elegantast tänkbara vis. Den står stadigt på marken, men strävar ändå uppåt mot en annan dimension bortom materialitetens begränsningar.”