ANNONS

Nu påbörjas det blågröna stråket i Väsjön

Väsjön
Det blågröna stråket går genom flera av Väsjöns detaljplaneområden.
En naturstråk genom flera av Väsjöns detaljplaneområden ska skapa en naturlig korridor och naturéntre som binder ihop naturreservaten Törnskogen i norr och Rösjöskogen i söder. Nu påbörjas första etappen av det så kallade blågröna stråket.
ANNONS

– Vi har jobbat med det blågröna stråket i många år, men nu har vi varit ute och handlat upp en entreprenör. Jag tror att bygget på plats startar i slutet av februari och vi räknar med att ha slutbesiktning i slutet av november, säger Susan Silverberg som är projektledare för hållbarhet i Väsjön.

Det handlar om den första delen av stråket, den del som Sollentuna kommun har fått 5,4 miljoner för i bidrag av Boverket.

– Ja, från Norrortsleden och ner till strax norr om sjön, säger Susan Silverberg.

Snuggabäcken öppnas upp

Bland annat innebär det att Snuggabäcken öppnas upp. Bäcken har under många år gått delvis i rör och varit ett knappt skönjbart vattendrag mellan den lilla sjön Snuggan och Väsjön.

Under våren anläggs också en våtmark för växter och djur, liksom promenadstråk och sittplatser.

Väsjöns östra strand är nästa etapp

Då allt är klart öppnas en promenad och en vandringsled upp som gör det enkelt att ta sig mellan Väsjöns centrala delar och Törnskogens naturreservat med nära 1 000 hektar orörd natur.

väsjön

Det blågröna stråkets första etapp är norr om Väsjön, sedan fortsätter bygget med delen öster om sjön. Illustration: Sollentuna kommun

När den norra etappen är klar är planen att fortsätta bygget av stråket längs Väsjöns östra strand, via Väsjöån i Södersätra och ut i Rösjöns naturreservat.

ANNONS

Nya gång- och cykelvägar byggs också i vår

Under våren startar även bygget av nya gång- och cykelvägar för att knyta samman Edsberg, Sportfältet och Väsjön. De är delvis tillfälliga och ska ersättas med permanenta när Edsbergs allé senare byggs mellan Edsberg och Frestavägen.

Syftet med de nya gång- och cykelvägarna mellan Edsberg och Väsjön är att underlätta kommunikationerna mellan det nya bostadsområdet och den service som finns i centrala Edsberg.

Fakta

Cirka 4 400 bostäder planeras

När översiktsplanen togs fram 1988 pekades Väsjön ut som ett möjligt framtida bostadsområde.

2003 fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram detaljplaner för Norrsätra och Södersätra, med utgångpunkt att bostadsproduktionen kunde påbörjas när Norrortsleden öppnades för trafik 2008.

Utbyggnad av vägar, vatten- och avlopp samt startade 2010 och beräknas vara klar 2028. Utvecklingen av bostäder beräknas därefter pågå i ytterligare flera år.

Väsjön är uppdelat i elva delområden varav tre detaljplaner har vunnit laga kraft – Väsjö torg, Norrsätra verksamhetsområde och Södersätra.

Inom Väsjön planeras för totalt cirka 4 400 bostäder och flera byggherrar har redan haft säljstart.

Källa: Sollentuna kommun
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Sollentuna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.