Nu byggs tunneln som hotar Edsviken – ”bad och fiske omöjligt”

Tunnelbygge hotar Edsvikens vatten
Nu har sprängningarna startat – de som inleder arbetet med tunneln som ska passera Stocksundet och hotar Edsviken, enligt motståndarna.
Edsviken
Edsviken riskerar att förstöras, enligt proteströrelsen Rädda Stocksundet.
Svenska kraftnät har i veckan startat sina sprängningar för att anlägga en tunnel från Anneberg i Danderyd till Hammarby sjöstad. När den når Stocksundet kommer enorma mängder smutsigt och farligt vatten att pumpas rakt ut i Edsvikens inlopp, enligt rörelsen Rädda Stocksundet som har försökt stoppa planerna.

Den planerade tunneln har mött massiva protester, allra främst från folk som bor vid Stocksundet. Men enligt motståndarna till Svenska kraftnäts planer hotas inte bara Stocksundet utan även Nationalstadsparken och Edsviken, som delas av Solna, Sollentuna och Danderyd. Rörelsen ser tunneln som en miljökatastrof i klass med Hallandsåsen.

De menar bland annat att vattenkvalitén i Edsviken kan försämras så mycket att bad och fiske blir omöjligt, att fiskar och djur dör. Även stränderna riskerar att rasa om grundvattnet sänks – och kulturmiljöer, kajer, bryggor och andra byggnader kommer att få allvarliga skador, enligt Rädda Stocksundet.

I Solna ingår Edsviken i Kungliga nationalstadsparken och tillrinningsområdet utgörs framförallt av grönområden, till exempel Ulriksdals slottspark och Ulriksdals naturreservat. Det finns också flera badplatser och båtklubbar i Edsviken.

Solna stad skriver på sin hemsida att Edsviken ”har ett stort natur- och rekreationsvärde och vikens bräckta vatten utgör en unik miljö för växter och djur”.

Vi har berättat och förklarat men det har inte riktigt velat sjunka in hos alla

Ingegerd Bills

Protesterna har inte hjälpt

Men protesterna har inte hjälpt. Svenska kraftnät vann striden om tunneln och har nu de tillstånd som krävs.

– Vi träffade några av de som varit oroliga på plats under sommaren. Vi har berättat och förklarat men det har inte riktigt velat sjunka in hos alla, säger Ingegerd Bills som är kommunikatör på Svenska kraftnät.

Tunneln blir 13,4 kilometer lång

Nu har arbetet påbörjats med de sprängningar som krävs i början av arbetet, inne i berget vid en elstation nära Enebybergsvägen i Danderyd, för att få ner tunnelborrmaskinen i berget. Därefter ska den borra sig fram ner mot Stocksundet och sedan vidare söderut där den ska gå under innerstaden på ett maxdjup av 100 meter.

Totalt blir tunneln, som ska innehålla stamnätskablar för att förstärka huvudstadens elnät, cirka 13,4 kilometer lång.

Fakta

Den andra av fyra etapper

Den nya elförbindelsen City Link byggs i fyra etapper, där Anneberg–Hammarby sjöstad är den andra.

City Link kommer att binda samman norra och södra Stockholmsområdet – från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Huddinge.

Syftet är att förstärka Stockholmregionens elnät.