Påbörjat bygge vid äldreboende satt på paus

Allégården Tumba 2017
Rivningen invändigt har börjat. Men nu pausas bygget.
Allégården Tumba 2017
Rivningen invändigt har börjat. Men nu pausas bygget.
Äldereboendet Allégården i Tumba är tänkt att byggas ut. Men nu drar kommunen i handbromsen efter att byggföretaget signalerat om ökade byggkostnader. I höst kommer svar om vad som ska hända.

Botkyrka kommun skriver på sin hemsida att byggföretaget som fått uppdraget att göra påbyggnationer på Allégården meddelat att byggnadens skick är så pass dåligt att huset inte kan byggas på utan kraftigt ökade kostnader. Kontraktsvärdet för påbyggnationen låg på 89 miljoner kronor men kommunen och byggföretaget har nu enats om att bryta kontraktet.

– De har gjort sin bedömning. Vår uppfattning ligger inte på den nivån utan på ytterligare ungefär 4 miljoner kronor, säger Åsa Engwall, som är förvaltningschef på tekniska förvaltningen i Botkyrka kommun till Mitt i Botkyrka Salem.

Hon fortsätter:

– Vi kommer nu att se om det går att göra påbyggnationen på ett annat ställe. Det får vi svar på i september, säger Engwall.

Beslutet om att renovera och bygga på Allégården med ytterligare 54 lägenheter kom i juni 2015. På hösten samma år fick boende på Allégården flytta till nybyggda Söderby Park i Salem. På senommaren 2016 påbörjades invändig rivning i delar av Allégården.

Kommunen förnyar nu kontraktet med Salems kommun om boende på Söderby Park.