Padelbanor byggs – Norrbybor får betala gator

(Arkivfoto: Mitt i).
(Arkivfoto: Mitt i).
✔️ Padelbanor byggs i Albybergs företagspark ✔️ Och fastighetsägare får betala gator för 80 miljoner. Här är Kommunkollen Haninge.

Padelbanor byggs i Albybergs företagspark

Sex padelbanor ska byggas på andra våningen i Albybergs företagsparks kommande restaurangbyggnad.

”Natursvampen” blir arbetsnamnet på restaurangbyggnaden.

Restaurangen kommer ligga i bottenvåningen – men övervåningen blir alltså sannolikt mest intressant för de flesta.

Fastighetsägare tvingas betala nya gator i Norrby

Tidigare sommarstugeområdet Norrby vid Vendelsö byggs ut allt mer, och nya detaljplaneförslaget för Norrbys södra etapp ska snart ut på samråd i minst sex veckor.

Gatorna ska byggas ut till kommunal standard när den nya detaljplanen antagits, och uttaget av gatukostnaderna är klart.

Haninge är en av de kommuner i landet som låter fastighetsägarna stå för notan för nya gator i området.

Tillsammans kommer fastighetsägarna i Norrbys södra etapp behöva betala 79,7 miljoner kronor till kommunen för de nya gatorna.

Kommunen bekostar dock den genomgående bussgatan och gång- och cykelanslutningen mot Vega.

Gatukostnadsutredningen och detaljplaneförslaget ska samrådas samtidigt.