ANNONS

Här ska 4 000 pålar se till att Väsjö torg inte sjunker

Pålning av stranden vid Väsjön för byggandet av Väsjö torg i Sollentuna
Peter Tollerup, projektchef på Peab anläggning AB, och Carl Stolpe, kommunens projektledare för utbyggnaden av Väsjö torg.
I somras började exploateringsarbetet för Väsjö torg, kvarteren alldeles intill slalombacken.
Flera gator är redan klara, men i området närmast Väsjön är marken så sank att Peab måste börja med att fästa 4 000 pålar för att hålla allt på plats.
ANNONS

– Närmast sjön är marken träskliknande. Vi kommer att fästa nästan 2 000 stålpålar och drygt 2 000 betongpålar och sedan lägga på påldäck och betongplatta så att det blir stumt, säger Carl Stolpe, projektledare för utbyggnaden av Väsjö torg.

Pålning, sankmark, Väsjö torg.

Här ska nya stadsdelen Väsjö torg, med över 800 bostäder byggas. Men först ska marken närmast sjön, ända fram till banken högt upp i bilden vid muddringspråmen som ännu ligger kvar, förstärkas av pålar. Foto: Sollentuna kommun/Peab

När Lokaltidningen Mitt i besöker byggarbetsplatsen har det regnat och marken är till stora delar täckt av mjuk gegga, även i änden längst från sjön.

– Det här är ändå den bra delen. Här har vi tagit bort dåligt material i marken och fyllt på med bra material. Och några gator är helt klara, förutom asfalten, säger Carl Stolpe.

Arbetet med betongpålarna inleds snart

Värre är det alltså närmare Väsjön. En bank markerar den kommande kajen och gränsen mot sjön, men i dag är området innanför banken fyllt av vatten.

– Det är en skarp gräns mot sjön. Här har de lagt byggmassor förr och i dag är det sankmark, säger Carl Stolpe.

Pålning av stranden vid Väsjön för byggandet av Väsjö torg i Sollentuna

Peabs projektchef Peter Tollerup och Carl Stolpe i samspråk. Bakom dem syns vattnet innanför banken mot Väsjön. Om ett par år ska området bestå av gator i stället. Foto: Åsa Sommarström

I nästa vecka börjar arbetet med att fästa de över 2 000 betongpålar som ska bidra till att stabilisera marken. Arbetet kommer att utföras från en pråm som redan är på plats i vattnet.

ANNONS

– Det kommer att bli ett slags knackande ljud. Grannarna har informerats, säger Carl Stolpe.

1,5 kilometer gata totalt i Väsjö torg

Peab har tillstånd att arbeta klockan 7–19 måndag till fredag. Arbetet med betongpålarna ska vara klart till sommaren medan arbetet med stålpålarna, som påbörjas något senare, väntas pågå en bit in på hösten 2020.

Pålning, sankmark, Väsjö torg.

Det blivande Väsjö torg, med Väsjön i bakgrunden. Till vänster syns Frestavägen och asfaltsvägen till höger är Slalomvägen som leder fram till Väsjöbacken. Foto: Sollentuna kommun/Peab

– Vi har vattendom till 2023, men i juni 2022 ska vi vara helt klara här. Sammanlagt bygger vi 1,5 kilometer gata bara här i Väsjö torg. Och när kajen är klar ska en 450 meter lång brygga byggas. Det kommer att bli bra. Förr var det bara en massa sly utmed sjön, den var väldigt otillgänglig, säger Carl Stolpe.

Nära 900 bostäder i Väsjö torg

Bebyggelsen i Väsjö torg planeras att bli småskalig och variationsrik med cirka 80 stadsradhus och omkring 800 lägenheter i flerbostadshus i olika upplåtelseformer: bostadsrätt, äganderätt, hyresrätt och ägarlägenhet.

Pålning av stranden vid Väsjön för byggandet av Väsjö torg i Sollentuna

Peabs exploateringsarbeten för Väsjö torg är den största entreprenaden i hela Väsjöområdet. Kontraktssumman uppgår till 273 miljoner kronor. Foto: Åsa Sommarström

Utöver bostäder ingår också en ny skola med idrottshall, förskolor, äldreboende och annan service i planerna.

Över 4 000 nya bostäder sammanlagt

Det är kommunen som säljer mark för bostadsproduktion i Väsjö torg. Byggstart för bostäder blir det tidigast 2020.

Karta Väsjö torg, Solentuna

Väsjö torg ringas in av Slalomvägen, Edsbergs allé, Frestavägen och Väsjön. Illustration: Sollentuna kommun

Enligt planerna möjliggörs för totalt drygt 4 000 bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus i den nya stadsdelen Väsjön.

illustration väsjö torg sollentuna

Väsjö torg kommer att ha nära till slalombacken, och även till Edsbergs sportfält som syns i bakgrunden här. Illustration: Sollentuna kommun