Panncentral kan bli kulturhus och bar

Från oljepannor till öltunnor? Panncentralen vid Thorsten Levenstams väg ska få nytt innehåll.
Från oljepannor till öltunnor? Panncentralen vid Thorsten Levenstams väg ska få nytt innehåll.
Från oljepannor till öltunnor? Panncentralen vid Thorsten Levenstams väg ska få nytt innehåll.
Från oljepannor till öltunnor? Panncentralen vid Thorsten Levenstams väg ska få nytt innehåll.
Skissen visar hur byggnaden skulle kunna se ut efter upprustning.
Skissen visar hur byggnaden skulle kunna se ut efter upprustning.
Bar, bryggeri, ateljéer och kulturhus. Idéerna är många för den gamla panncentralen i Stora Sköndal.

Det knorras en del i Sköndal över den täta bebyggelse som stiftelsen Stora Sköndal planerar på sitt område. Men nya bostäder och nya invånare ger också underlag för nya verksamheter – till exempel i den gamla panncentralen vid Thorsten Levenstams väg.

Den kulturhistoriskt värdefulla tegelbyggnaden ska i framtiden omgärdas av en ny park – och tanken är att huset ska fyllas med nytt innehåll. Farsta stadsdelsnämnd har föreslagit kulturhus med tillhörande bar/café. Kulturförvaltningen har hört sig för om att bygga konstnärsateljéer. Stora Sköndals prokurator Christer von Essen säger att frågan fortfarande är öppen.

– För oss är det viktigt att den kommande stadsdelen innehåller kultur för de invånare som bor här. Så någon typ av kulturverksamhet är huvudspåret. Men det har också diskuterats en kommersiell verksamhet som restaurang eller bryggeri.

Finns det möjlighet att kombinera så att det kan bli till exempel både kulturhus och bar?

– Det kan absolut tänkas.

De oljepannor som tidigare fanns i panncentralen är borttagna. Nu fungerar den som undercentral för el och fjärrvärme. Första steget innan den får en ny användning blir att sanera och restaurera den.

– Det finns också möjlighet att göra en tillbyggnad, säger stadsbyggnadskontorets planhandläggare Martin Styring, som tror att upprustningen kan komma igång när en del av de nya bostäderna i området är klara.

Läs mer om planerna för Stora Sköndal.