Påpekande efter anmälan

JÄRFÄLLA Inspektionen för vård och omsorg har avslutat sin utredning om en händelse på en vårdinrättning.

Anmälaren, en man som hade varit med om en trafik­olycka, ansåg att han fått vänta ”oacceptabel lång tid” på vård på grund av brister i ”informationsöver­föring och remisshantering”.

Enligt IVO har vårdinrättningen vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet och avslutar ärendet. Bland annat har rutiner vid remisshantering klargjorts så att innehållet i remisser numera ska dokumenteras.