Min lokala hjälte

Påpekande efter anmälan

JÄRFÄLLA Inspektionen för vård och omsorg har avslutat sin utredning om en händelse på en vårdinrättning.

Anmälaren, en man som hade varit med om en trafik­olycka, ansåg att han fått vänta ”oacceptabel lång tid” på vård på grund av brister i ”informationsöver­föring och remisshantering”.

Enligt IVO har vårdinrättningen vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet och avslutar ärendet. Bland annat har rutiner vid remisshantering klargjorts så att innehållet i remisser numera ska dokumenteras.