Pappa vill förbjuda avslutning i kyrkan

Skolan ska inte ha avslutning i kyrkan. Det tycker föräldern Jesper Delehag som är även är kritisk till att Södermalmsskolan läser bibeln och lär eleverna psalmer.

Men enligt Skolverket är det tillåtet så länge det sker sakligt och det inte förekommer religiösa inslag.

Förra veckan hade Södermalmsskolan traditionsenlig skolavslutning i Maria Magdalena kyrka.

Något som inte gillas av föräldern Jesper Delehag vars dotter precis gått ut årskurs ett.

– Jag skulle vilja att de gick till en neutral lokal utan krucifix och präst för det är inte i linje med vad jag tror på. Men jag kan inte välja bort det för då blir mitt barn annorlunda, säger han.

Jesper Delehag är även kritiskt till att eleverna sjöng psalmen ”Den blomstertid nu kommer” och att de läser bibeln i undervisningen.

– Det känns som att de vill få in eleverna i någon slags kristet tänkande tidigt, och som att kristendomen har en särställning jämfört med andra religioner eller sekulära alternativ, säger han.

Skolans rektor Nina Jonsson har inte tid att intervjuas i skolavslutningstider, men berättar i ett mejl till Lokaltidningen Mitt i att skolan av tradition använder kyrkan för avslutningar för att det är en rymlig och vacker lokal med bra akustik.

Hon framhåller att avslutningen inte innehåller några religiösa inslag och att man sjunger ”Den blomstertid nu kommer” för att det är tradition och inte för att det är en psalm.

Och när det gäller religionsundervisningen håller sig skolan till läroplanen.

Enligt Skolverket får man hålla avslutningar i kyrkan så länge tonvikten ligger på tradition, samvaro och högtidlighet och det inte förekommer några religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse.

Man får även sjunga ”Den blomstertid nu kommer” eftersom den förknippas med traditionen vid skolavslutningar.

Att en skola läser bibeln är enligt Skolverket heller inget konstigt så länge det görs på ett sakligt sätt.

– Det finns en hel del punkter i läroplanen som är kopplade till allmänna livsåskådningsfrågor och en del där man tar upp alla världsreligioner och läser olika texter, säger Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket.

Eftersom det svenska samhället historiskt präglats av kristendomen finns även några punkter som handlar om kristendomens betydelse för värderingar förr och nu samt om kristna högtider.

– Det innebär inte att man ska få eleverna att omfatta den kristna tron. Det som kännetecknar hela undervisningen är att den ska vara saklig och bygga på vetenskaplig grund, säger Claes-Göran Aggebo.

Jag kan inte välja bort det för då blir mitt barn annorlunda.Jesper Delehag, förälder