Pappadagarna fortsätter uppåt

Fredrik Lund och dottern Erna och Magnus Christiansen med sonen Victor går på öppna förskolan i gamla stationshuset i Stuvsta tre dagar i veckan.
Fredrik Lund och dottern Erna och Magnus Christiansen med sonen Victor går på öppna förskolan i gamla stationshuset i Stuvsta tre dagar i veckan.
Carmen Quiroga.
Carmen Quiroga.
Sakta men säker tar männen i Huddinge ut allt fler föräldradagar. För tio år sedan tog papporna i kommunen ut var femte dag, nu börjar de närma sig var tredje.

– Känslan är att papporna väljer att vara lediga lite längre nu är tidigare, säger Fredrik Lund, hemma med Erna, 15 månader.

Tre dagar i veckan går grannarna Magnus Christiansen och Fredrik Lund till öppna förskolan i Stuvsta med sina barn Victor, 16 månader, och Erna, 15 månader.

För båda två är det självklart att vara hemma med sina barn, men att dela föräldradagarna helt lika med mammorna tror de blir svårt.

Magnus är inne på sin fjärde månad föräldraledigt och planerar att vara hemma i ytterligare ett par månader.

– För oss har det inte varit fokus på den ekonomiska biten utan vi har lagt upp föräldraledigheten utifrån hur det passar oss, säger han.

Fredrik planerar att vara hemma i sammanlagt tre månader med Erna.

– Det var inte en ekonomisk fråga för oss heller utan jag var hemma i tre månader med första barnet och jag planerar att vara det nu med. Det passar bra med mitt jobb, säger han.

Förra året tog papporna i Huddinge ut 28,5 procent av föräldrapenningen, alltså lite mer än var fjärde dag. Det är en knapp ökning från året innan. För hela landet är motsvarande siffra 26 procent. Det visar ny statistik från Försäkringskassan.

Ser man till de senaste tio åren så har dagarna papporna i Huddinge tagit ut ökat stadigt fram till i dag. För tio år sedan tog de ut var femte dag, alltså cirka 20 procent av dagarna.

– Huddinge ligger ganska ordentligt över rikssnittet. Kommunen har en positiv utveckling och jag skulle vilja säga att den är bland de bättre i landet, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Om man utgår från den ökningstakt som har varit i landet sedan början av 2000-talet tror Försäkringskassan att föräldrarna delar helt lika år 2046.

– Det är självklart spekulationer och det tar tid att ändra gamla vanor och normer. Men fortsätter det att komma reformer som fler pappamånader kan det se ut så, säger Niklas Löfgren.

Carmen Quiroga, förskolelärare på öppna förskolan i Stuvsta, berättar att man för tio år sedan hade de en speciell pappagrupp för att få fler pappor till öppna förskolan. I dag behövs ingen sådan.

– Det finns inget behov av en specifik tid för bara papporna. Det är lika naturligt för papporna som för mammorna att komma vilken tid som helst, säger hon.

För att uppmuntra föräldrar till att dela mer lika på föräldradagarna infördes en jämställdhetsbonus 2008. I Huddinge har antalet dagar där jämställdhetsbonus betalats ut ökat rejält de senaste åren. År 2012 betalades bonus ut för 30 000 dagar, förra året var antalet uppe i nästan 47 500 dagar.

Det finns planer på att slopa jämställdhetsbonusen från och med 2017. I stället infördes en tredje pappamånad från 1 januari, där tre månader nu är vigda åt vardera föräldern.

Både Fredrik Lund och Magnus Christiansen är positiva till den tredje pappamånaden.

– Jag tycker att det är bara att det finns pappamånader och det kan gärna få vara ytterligare någon extra, säger Magnus Christiansen.

– Men att föräldrarna ska dela rakt av det är inget jag tycker att politikerna ska bestämma, säger Fredrik Lund.

Fakta

Reformer som har ökat på pappadagarna

1995 infördes första reserverade månaden för vardera förälder som inte kan överlåtas till den andra föräldern. I folkmun kallat pappamånad.

2002 ökades det på till två månader och från 1 januari i år kom den tredje månaden.

2008 infördes en jämställdhetsbonus som betalas ut till föräldrapar där båda föräldrarna tar ut fler än de dagar som är reserverade för var och en av dem. Bonusen har inte haft den verkan man hoppats, enligt sittande regering, som troligtvis kommer att slopa den från 2017.

Försäkringskassan