Pappagrupper på väg att försvinna

BVC Gullmarsplan. Jens Karlberg, Johan Sundberg och Leo Jonasson.
BVC Gullmarsplan. Jens Karlberg, Johan Sundberg och Leo Jonasson.
Pappagruppledaren Jens Karlberg.
Pappagruppledaren Jens Karlberg.
Mammorna står i dag för 93 procent av besöken i föräldragrupperna vid BVC. Pappagrupper har under många år varit ett försök att öka jämställdheten. Men i dag erbjuder allt färre barnavårdcentraler riktat stöd till pappor. Mitt i träffade ett gäng söderortspappor på Gullmarsplans BVC.

En av de organisationer som erbjuder barnavårdcentralerna stöd till pappor i form av pappagrupper är MÄN, tidigare kallat Män för jämställdhet. För tio år sedan hade de i länet grupper på omkring 30 BVC. I dag bara på ett fåtal. Mats Berggren har hållit i pappagrupper i över 20 år.

– Det är jättesynd att många väljer att prioritera bort det, jag ser pappagrupperna som ett helt nödvändigt komplement eftersom pappor och partners i dag inte upplever att de får det stöd de behöver.

Studier visar att pappor känner sig ignorerade när de besöker mödra- eller barnavården och nya undersökningar visar att även pappor drabbas av förlossningsdepression.

Pappagrupperna är ett ett helt nödvändigt komplement eftersom pappor och partners i dag inte upplever att de får det stöd de behöver.

Mats Berggren, verksamhetsansvarig för enheten Jämt föräldraskap inom riksorganisationen MÄN

 

Att barnavården i dag misslyckas med att nå den icke födande föräldern handlar till stor del om omoderna attityder till födande och föräldraskap, tror Mats Berggren. Men även upplägget är exkluderande.

– De vanliga föräldragrupperna hålls ofta på dagtid, och då är det svårt för den arbetande föräldern att vara med.

Stöd togs bort

Pappagruppsverksamhet stöttades på flera håll i länet med skattemedel från slutet av 90-talet och fram till 2007. Mats Berggren tror att det uteblivna stödet gjort att många BVC efterhand valt bort att anlita Män för jämställdhet eftersom de nu måste betala själva för tjänsten.

– Det handlar inte om några stora summor men vi måste ta lite betalt för arbetet. Att vi alls kan fortsätta är tack vare en massa ideellt arbete, säger Mats Berggren.

En av de barnavårdcentraler som fortfarande har valt att ha kvar pappagrupperna är BVC vid Gullmarsplan i Stockholm. I en grön hörnsoffa sitter sju pappor från olika områden i söderort. Utbildaren Jens Karlberg inleder den sista av fyra träffar.

Vad lär du ut på pappagruppsträffarna?

– Poängen är inte att lära ut utan att prata och dela erfarenheter. Vi pratar bland annat om pappans perspektiv på förlossninge, om den första tiden och om rollen som icke-födande förälder, säger Jens Karlberg.

Varför ska BVC betala för att ni ska sitta och prata?

– Det är kanske det enda sättet för papporna att få det fokus som BVC inte kan erbjuda dem i dag, expertisen från barnmorskorna är den första tiden, med all rätt, fokuserad på mamman och barnet. Pappan blir bisittare.

Samtidigt finns förväntningar på pappan som den som ska stötta i alla lägen. En traditionell bild som är svår skaka av sig, menar Jens Karlberg. En av deltagarna, Leo Jonasson, från Kärrtorp, tycker att träffarna framför allt har hjälpt mot ensamhetskänslor.

– Det är skönt att höra att andra pappor också famlar och ibland inte har en aning om hur de ska göra eller vara som pappa.

Väldigt personligt

Johan Sundborg, farstabo, håller med om att gruppen har varit ett viktigt stöd.

– Jag har blivit lugn av att få dela med mig av misslyckanden, och av att få höra om andras svårigheter och komplex.

Jens Karlberg utlyser kaffepaus. Några sätter sig i lekhörnan och småpratar.
Leo Jonasson minns deras första träff.

– Vi var alla väldigt kontaktsökande men samtidigt osäkra på hur vi skulle närma oss varandra. På lekplatsen blir samtalen rätt så ytliga, det kan vara svårt att prata om det känslomässiga. Här i guppen har vi kommit varandra närmare än jag trodde att vi skulle göra, och vågat gå liksom innanför skinnet och prata om väldigt personliga saker.