Papperskorgar bör ha bra lock

Vallentuna Papperskorgarna i centrala Vallentuna är inte fågelsäkra, skriver en kommuninvånare till kommunen. Kommuninvånaren skriver att fåglar ofta flyger ner i papperskorgarna och sprider skräp.

Vissa av papperskorgarna har visserligen lock men de är inte tillräckigt tättslutande och det är ingen match för till exempel skator att ta sig in bland ­skräpet, menar Vallentunabon.

Brevskrivaren påtalar vidare att inga papperskorgar ännu satts upp i det nya grön­området från centrum mot kyrkan.