Papperskorgar fylls med hushållssopor

Högre krav på sopsortering har gjort att allt fler Väsbybor hittar andra ställen att slänga sitt skräp.

Nu fylls kommunens papperskorgar dagligen av hushållssopor.

– Vi har sett stora förändringar när bostadsrättsföreningar skaffar sopsorteringshus på gården. Då sopsorterar inte folk utan tar med sig påsarna med hushållssopor och slänger i kommunens papperskorgar när de går bussen eller tåget, säger Rickard Widblom, driftchef för gator och parker i Upplands Väsby kommun.

Särskilt vanligt är problemet i centrala Väsby men det sker enligt Rickard Widblom överallt där bostadsrättsföreningar börjar med sopsortering.

Att folk inte själva tar hand om sina hushållssopor drabbar andra Väsbybor både sett till trevnad och till kostnader.

– Det gör ju att papperskorgarna blir fulla direkt och då hamnar annat skräp på gatan för att folk inte har någonstans att slänga det.

Inte heller verkar de som slänger hushållssopor bry sig om huruvida papperskorgarna redan är fulla.

– Är de fulla så ställer de soppåsarna på gatan bredvid papperskorgen i stället. Det är ett stort problem för då är fåglarna där och river i dem och sen har man sopor över hela gatan, säger Rickard Widblom.

Hur många påsar hushållsopor slängs per vecka i kommunens papperskorgar?

– Vi vet inte exakt men det händer varje dag i alla områden där det finns sådana där sopsorteringskärl, och det ökar. Och folk tror ju att det är vi som inte har varit där och tömt för att det ser så skräpigt ut.

Hur mycket merarbete får kommunen på grund av det här?

– Jag har ingen siffra men folk ringer in och anmäler det så vi får åka ut och ta bort det. Egentligen har man ingen lust att göra det, men soporna hamnar ju på backen annars.

Har ni någon strategi för att komma till rätta med problemet?

– Vi försöker byta till korgar som det är svårare att trycka ner större påsar i. Och information kan vara ett annat sätt. Men vi vill inte att vår städpersonal ska gå och säga till folk. Nedskräpning är ju mer en polisiär fråga.

Fakta

Dyr nota för nedskräpning

Väsby kommun samlar varje år in 132 ton skräp från parker, gator, torg och busshållplatser. Det är en sammanräkning av det som hamnar i papperskorgar och det som plockas upp från marken.

Att samla upp skräp i park- och gatumiljön kostar varje år 500 000-600 000 kronor.

Under april och maj får kommunen hjälp med städningen av 2 360 förskole- och skolbarn som deltar i Håll Sverige Rents skräpplockardagar.

Kommunen har även det egna projektet ”Väsby rent och snyggt” där skolbarn och föreningar hjälper till att plocka skräp på särskilda områden.

Källa: Väsby kommun