Papperskorgar larmar när de är fulla

Hornsberg Under sommaren 2013 har det kommit in två medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd om fler skräpkorgar vid Hornsbergs strandpark och att korgarna vid Hornsbergs strand borde få lock.

Stadsdelsförvaltningen har sett till att korgarna ska tömmas oftare och har även satt ut en ny typ av papperskorg på försök.

Den så kallade Big Bellyn rymmer 5–7 gånger så mycket skräp som sin storlek och komprimerar skräpet med hjälp av en liten kompressor. Den går på solceller och larmar själv när den är full och behöver tömmas. Förvaltningen kommer att utvärdera den nya korgen under hösten.

Faller försöket väl ut kommer papperskorgarna vid Hornsbergs strand bytas inför nästa sommar så långt som pengarna i budgeten för 2014 räcker.