Par fick rätt till försörjningsstöd

Hässelby Ett Hässlebypar sa upp sin förskoleplats för att barnet var sjukt. Samtidigt ansökte paret om stöd från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för försörjningsstöd gällande hyra, SL-kort och elkostnader. Men stadsdelsnämnden avslog ansökningarna på grund av att paret inte samrått med socialsekreteraren om sina beslut.

Paret överklagade till förvaltningsrätten, som nu ger paret rätt, och tvingar stadsdelsnämnden att betala pengar till paret.