Par förlorade tvist om reavinst

JÄRFÄLLA När paret sålde sitt hus efter tio år försökte makarna att förmå Skatteverket att ändra hur mycket hustrun skulle betala i reavinst. Maken hade lagt 96 procent av köpeskillingen och hustrun borde därför få en lägre reavinstbeskattning, ansåg paret, från 589 664 kronor till 88 450 kronor.

Av fastighetsregistret framgår att paret ägde huset med 50 procent var. Skatteverket har därför haft fog för att beskatta makan i paret för 50 procent av vinsten, anser Förvaltningsrätten och avslår begäran.