Par kräver att få huset åtgärdat

Täby Allmänna reklamationsnämnden (ARN) rekommenderar i ett beslut en husleverantör att åtgärda flera brister som köparna, ett par, har upptäckt.

Enligt paret ska bland annat panelen på utsidan vara dåligt monterad och väggar ha rest sig. Paret kräver också att leverantören ska göra ett prisavdrag på över 200 000 kronor, så att felen kan rättas till av ett annat företag.

ARN avslår dock det ekonomiska kravet och menar att leverantören bör åtgärda dem. Leverantören motsätter sig yrkandet.