Par som nekats bistånd får stöd

FARSTA Ett gift par i Farsta som tidigare fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd får nu rätt i förvaltningsrätten. Stadsdelsnämnden beslutade i mars i år att inte ge paret bistånd eftersom de planerat sin ekonomi för dåligt.

Mannen har bott i Farsta under många år och klarat sig på sin pension, medan kvinnan nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Stadsdelen anser att mannen borde ha sänkt sina boendekostnader innan kvinnan flyttade ihop med honom, till exempel genom att flytta till en mindre lägenhet.

Men förvaltningsrätten anser inte att man kan utgå ifrån att makarna har känt till reglerna, då mannen inte haft anledning att sänka sina boendekostnader tidigare och då de klarat sig utan bistånd inledningsvis efter kvinnans ankomst.