ANNONS

Par tar strid för att få behålla sin tomt

Familjen Najjar tog över en sjötomt med gäststuga 2001.

Sju år senare kunde kommunen ha kommit över tomten via en förköpsrätt, men avböjde. Nu har de ändrat sig.
ANNONS

Margareta Najjar hade varit aktiv i scouterna i Vidja sedan 50-talet. 2001 fick hon köpa ett grönområde med en gäststuga från 1920 vid sjön Orlången för en symbolisk summa av scoutrörelsen södra KFUK.

Området gränsar också till tomten där de har sitt fritidshus.

Flera år senare registrerade de grönområdet hos inskrivningsmyndigheten.

– Det var 2008 och kommunen hade då förköpsrätt. Hade de velat köpa området då hade de kunnat göra det, säger Margareta Najjar.

Men kommunen sa nej, eftersom man inte behövde tomten, berättar hon.

– Då satsade vi på området, röjde, fällde träd och renoverade gäststugan. Vi har lagt ut några hundratusen kronor.

I ett brev kallade dock kommunen till sammanträde då man ville lösa in fastigheter i det som kallats för Etapp 1 och 2 för Vidja.

Kommunen vill dra en naturstig genom bland annat deras grönområde. Men Margareta och hennes make Najjwan Najjar menar att kommunen inte kan ta över tomten utan vidare.

De har anlitat en advokat och även skrivit brev till KD-politikern Tomas Hansson, som har ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. Han har dock inte tagit del av brevet ännu och kan inte uttala sig.

ANNONS

Kommunens detaljplan för Vidja har ännu inte börjat gälla, menar kommunen. Om den gör det finns risk att ärendet går till domstol.

– Vinner detaljplanen laga kraft blir det allmän platsmark på en del områden i Vidja, då är kommunen skyldig att ha huvudmannaskap för marken. Syftet är att det ska bli tillgängligt för allmänheten, säger exploateringsingenjören Jonas Pettersson.

– Vi värderar marken och erbjuder sedan att köpa loss den. Vill inte ägaren det blir det lantmäterimyndigheten som avgör i första instans, säger Jonas Pettersson.

Paret Najjar är i dag inte intresserade av att sälja.

– Vi förstår inte vad allmänheten ska göra på tomten, här finns ju inget. Vi har tagit hand om stället i många år, tar kommunen över kommer det att förfalla, tror Margareta Najjar.

ANNONS