Par vann långdragen bullertvist

Paret Suoniemis hus på Värmdövägen har länge utsatts för trafikbuller. Nu tvingas kommunen att göra nya bullermätningar.
Paret Suoniemis hus på Värmdövägen har länge utsatts för trafikbuller. Nu tvingas kommunen att göra nya bullermätningar.

Nackapolitikerna får bakläxa.

Kommunen måste mäta bullret från Värmdövägen i paret Suoniemis hus.

Det var roligt, vi måste ha den där mätningen gjord, säger Tapio Suoniemi om domen.

Mark- och miljödomstolen konstaterar i en nyligen meddelad dom att miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka inte tillräckligt utrett trafikbullret från Värmdövägen vid och i paret Suoniemis hus.

De mätningar som gjorts är från 2007 och 2008, mätningar som enligt domstolen inte tar hänsyn till dagens trafik på Värmdövägen, eller hur stillastående och accelererande bussar påverkar bullernivån.

Enligt domstolen går det inte av dessa mätningar att dra några säkra slutsatser om ljudnivåerna vid parets hus. Domstolen undanröjer därför kommunens och länsstyrelsens beslut att säga nej till fler bullermätningar.

– Det var roligt, vi måste ha den där mätningen gjord. Det här har pågått länge, säkert i tretton eller fjorton år. Kommunen har hela tiden hänvisat till sina bullermätningar, säger Tapio Suoniemi.

Under rättsprocessen har enligt domen miljö- och stadsbyggnadsnämnden stått fast vid sina tidigare mätningar, och har också påtalat att en uppdaterad kartläggning av buller i kommunen kommer att göras under årsskiftet 2015/2016.

Efter att mark- och miljödomstolen meddelat sin dom skriver miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle (M), i ett mejl till Mitt i att kommunen inte tänker överklaga:

”Vi tar till oss domstolens beslut och förelägger Natur- och trafiknämnden, som är väghållare, att göra en bullermätning så att vi får ett bättre underlag”, skriver Bergenstråhle och fortsätter:

”Vi hade i vår tidigare handläggning inte tagit med bullret från stillastående bussar, som anmälarna också klagat på. Nu rättar vi till detta och kompletterar underlaget.”