”OS och Paralympics i Stockholm-Åre 2026!”

olympiska ringarna
Företrädare för idrottsrörelsen vill gärna ha spelen till huvudstaden.
Ett OS skulle ge oss en fantastisk plattform för att driva utvecklingen av idrotten, menar debattörerna.

Idrottsrörelsen i Stockholmsregionen ger varje dag hundratusentals barn och unga en fantastisk fritid med fysisk aktivitet, social samvaro och utmanande träning och tävling. Det finns en fantastisk styrka i det vi gör. Vi ser ändå att vi kan göra så mycket mer.

Ett beslut om ett OS och Paralympics i Stockholm Åre 2026 av den Internationella Olympiska Kommittén den 24 juni skulle ge oss en fantastisk plattform för att driva utvecklingen av idrotten. Detta oavsett om det är sommar- eller vinteridrotter.

Flera rapporter slår fast att vi rör på oss för lite. Ett vinterspel ger starka verktyg för oss att kroka arm med politiken, företag och andra organisationer för att främja den breda idrottsverksamheten och folkhälsan. Spelen kan visa att idrotten är en del av byggandet av den goda staden där tillgänglighet till idrottsanläggningar och andra miljöer är viktiga förutsättningar. Med ett OS och Paralympics kan vi inspirera fler barn och ungdomar att röra på sig och göra idrotten mer jämlik och tillgänglig för fler barn med funktionsnedsättningar.

Vi ser att ett OS och Paralympics kan bli en historisk möjlighet genom ett ökat fokus på idrott, rörelse och hälsa för vår region

Det är också viktigt att poängtera att den Internationella Olympiska Kommitténs nya Agenda 2020 innebär att spelen 2026 utgår från ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Vi är duktiga på att arrangera stora internationella tävlingar och med klimatpositiva och hållbara spel så kan vi visa att Stockholm, Sverige och idrottsrörelsen vill bidra till målen i Agenda 2030.
Det svenska konceptet för tävlingarna med Stockholm och Åre som huvudorter bygger på hållbarhet.

När mötet i Lausanne den 24 juni, som vi hoppas, utser Stockholm-Åre 2026 står vi som idrottsrörelse i Stockholm redo. Vi vill fullt ut vara med och involveras i förberedelser och genomförande. På så sätt skapar vi mervärden och långsiktigt hållbara satsningar och anläggningar för rörelse hälsa och föreningsidrotten i Stockholm och Sverige.

Helene Hellmark Knutsson, ordförande Stockholms Idrottsförbund
Kjell Olofsson, ordförande Stockholms Parasportförbund
Louise Croneborg, ordförande Stockholms Skidförbund
Lars Ekholmer, ordförande Stockholms Fotbollförbund
Göran Tidström, ordförande Stockholms Ishockeyförbund