Parisa Liljestrand: De äldres mat ska bli billigare

I förra veckan skrev Anhörigföreningen ett öppet brev till kommunalrådet Parisa Liljestrand, M, om att vården för de äldre på Korallen blivit sämre. Onödiga besparingar och alldeles för dyr mat hörde till invändningarna.
Här får de svar.

Först vill jag tacka Sven Eric Blom för att han uppmärksammar flera utmaningar som kommunala verksamheter kan ställas inför. Dock vill jag understryka att det inte stämmer att kommunen varje år sparar in 30 miljoner kronor på socialförvaltningens verksamheter. Just detta år, 2019, gör kommunen besparingar, något som påverkar samtliga verksamheter och inte endast socialförvaltningen, men vi är tydliga med att kvaliteten mot våra invånare fortsatt ska vara god.

Angående händelsen med hushållspapper på Korallens vårdboende är det inte ekonomiska anledningar som styr. I stället har man infört andra arbetsrutiner utifrån vad som är bäst för kunderna. Jag har fullt förtroende för personalens professionella bedömningar.

Måltidsprojekt

I Vallentuna har vi ett självkostnadspris för den mat som serveras på våra äldreboenden. Tyvärr har matkostnaden de senaste åren ökat vilket har påverkat avgifterna. Socialförvaltningen har därför inlett ett projekt för att minska matkostnaden och samtidigt öka måltidskvalitén. Projektet har gett goda resultat och om det fortsätter så kommer vi att genomföra lösningen fullt ut under nästa år, vilket kommer leda till lägre avgifter för maten på våra äldreboenden.

Nyanlända

När det gäller personalfrågan är det ett faktum att alla kommuner har utmaningar att hitta utbildad personal till våra vård- och omsorgsverksamheter. Att vi däremot har möjlighet att använda nyanländas kompetens, förståelse och kultur för att förbättra våra verksamheter är något vi ser positivt på. Genom att få in dem i arbete lär de sig språket, yrket och integreras i samhället på ett framgångsrikt sätt. Praktikplatser är ett bra sätt för våra verksamheter att få in extra personal. Detta påverkar inte den ordinarie bemanningen.

Tack igen för visat engagemang och att jag får möjlighet att berätta vilka lösningar kommunen arbetar med för att lösa olika utmaningar som vi ställs inför. Vallentuna ska vara en plats där människor och idéer får växa, och det är tillsammans vi ska försöka hitta svaren.Parisa Liljestrand (M), kommunalråd