Park får upprustning inspirerad av 30-talet

Nu ska kvartersparken Blåkråkan på Roslagsgatan rustas upp.

Men föräldrar från Vanadislundens Waldorfförskola är kritiska till planerna.

Parken, som anlades i början på 30-talet i Vanadislundens östra sida, ska rustas upp med början i höst.

Dess anonyma entréer och lite undangömda läge gör att den i dag är lätt att missa. Parken har inte tillräckligt med belysning, murarna är i behov av renovering och sittplatserna är få. Det konstaterar Stockholms stad, som äger den.

– Vi vill behålla grundstrukturen, men skärpa upp linjerna. Vi har fått inspiration från de historiska kartorna som visar hur parken var planerad på 30-talet. Vi vill bland annat tillskapa lek i parken. Det fanns tidigare en lekyta, säger My Peensalu, landskapsarkitet vid parkmiljöavdelningen i Stockholms stad och projektledare.

Fram till i söndags kunde allmänheten tycka till om hur ansiktslyftningen av parken ska se ut.

I mitten på förra veckan hade ett 15-tal personer haft åsikter om förslaget. Flera av dem är föräldrar till barn som går på Vanadislundens Waldorfförskola som sedan flera år tillbaka hyr en del av parkens östra del.

Förskolan använder ytan för att leka och för att odla, men förslaget är att nu i stället skapa en allmän lekplats där, enligt rektor Merit Kempe.

– Det i sig tycker vi är okej. Men föräldrar vill ha kvar någonstans där barnen kan odla. I dag har vi också ett tunt staket som inhägnar. Vi tycker också det är viktigt att den delen av parken får fortsätta vara lite skyddad så de mindre barnen inte kan springa i väg så lätt, säger hon.

Föräldrarna skriver att förslaget är att ni ska hålla till på en asfalterad del av skolgården i stället?

– Nej, det stämmer inte och det tycker inte vi är en bra idé. Den diskussionen har inte gått så långt.

Det är ännu inte klart om föräldrarna får som de vill. I mars ska Norrmalms stadsdelsnämnd ta beslut om hur parken ska förändras.

– Innan dess ska vi sätta oss ner och titta över förslaget och hur vi kan arbeta in synpunkter vi har fått, säger My Peensalu.

Fakta

Här är några av förslagen för parkens framtid

Rusta upp murar, platt­ytor och trappor.

Byta ut parkbänkar.

Ersätta skräpkorgar.

Ordna bättre belysning.

Placera ut mindre skulpturer.

Anlägga en mindre plats för lek i parkens nordöstra del med sandlek, parkmöbler och lekskulpturer.

Sätta upp en skylt vid parkens entré mot Roslagsgatan.

Källa: Stockholm stad