park för Parkour skjuts upp

Traneberg I ett medborgarförslag föreslogs Bromma stadsdelsnämnd att bygga en parkourpark på Tranebergsängen. Förslaget har nu utretts av verksamhetsområde förskola och teknik.

De har nu beslutat att ett parkourparksbygge måste vänta tills dess att byggplanerna i närområdet, vilka ska finansiera en upprustning av Tranebergsängen, har avgjorts av länsstyrelsen.

Nämnden skriver dock i sitt svar att ett alternativ kan vara att bygga parkourparken i Blackeberg där det länge funnits önskemål om fler fritidsaktiviteter för äldre barn.