Park kan vara förorenad

Östermalm Staden ska kolla vilka parker i Stockholm som är mest förorenade och vilka som kan behövas saneras. I förarbetet har man rangordnat parkerna utifrån var flest barn leker och var man misstänker föroreningar.

På Östermalm är det högst prio på att kolla Ellen Keys park. Anledningarna är flera. Det har legat tobaksplantage i området tidigare. Stockholms allra första bensinstation låg på platsen. Och det har dessutom bedrivits flera industriverksamheter där parken ligger vid Jarlaplan.