Park med dammar blir lyft för miljön

Andrew Pierre brukar springa förbi Alby äng. Om några år kommer hans löprunda att se annorlunda ut. Här ska ett par av dammarna ligga.
Andrew Pierre brukar springa förbi Alby äng. Om några år kommer hans löprunda att se annorlunda ut. Här ska ett par av dammarna ligga.
En av de större dammarna ska ligga på Fittja äng.
En av de större dammarna ska ligga på Fittja äng.
Stora mängder förorenat regn- och smältvatten rinner rätt ut i Albysjön.

Men vackra dagvattenparker med dammar ska byggas i Alby och Fittja och rena vattnet, bland annat från E4.

Om något år ska de vara klara. Botkyrka kommun vill skapa parker med dammar intill Albysjön i Alby och Fittja. Dammarna ska få broar och bryggor – förhoppningen är att skapa ett utflyktsmål och mötesplats för Botkyrkaborna.

Satsningen som kommunen bestämde sig för nu i sommar kostar cirka 100 miljoner kronor. Förutom flera dammar vill kommunen skapa parkmiljö och lekytor, eventuellt bmx-bana och utegym.

– Det kommer att bli något vid sidan av dammarna. Men vad det blir behöver vi bestämma i dialog med boende i området, säger John Staberg som är kommunens vatten- och avloppschef.

Men grundidén handlar inte om att skapa ett rekreationsområde. I dag rinner dagvatten (regn- och smältvatten) från motorvägen, parkeringar, bilvägar och ytor i bostads- och industriområden ut i Albysjön.

Vattnet kan innehålla både djurbajs, skräp och ämnen som förorenar och göder sjön.

Det är det här Botkyrka kommun ska förändra genom att bygga bäckliknande stråk och dammar där dagvattnet samlas upp och renas på vägen mot Albysjön.

Albybon Andrew Pierre kom joggande när tidningen besökte Alby äng, ett av områdena som ska få dammar.

– Jag visste inte att det fanns föroreningar i vattnet som rinner ut i sjön. Det låter bra att göra något åt det, säger han.

Om något år kan vyerna på Andrews löprunda vara förändrade. Fittja äng ska också få en renande damm, liksom mindre dammar på ett par andra ställen.

– Det är i Albysjön jag brukar bada, men i år har det inte blivit något på grund av vädret, säger Andrew.

Enligt några år gamla siffror rinner det varje år ut 1,2 ton kväve i Albysjön, 227 kilo fosfor och grovt uppskattat 100 kilo zink, bly och koppar.

– Orenat dagvatten står i dag för den största belastningen av föroreningar i Albysjön, säger Dan Arvidsson, miljöutredare vid kommunen.

Men vattnet är inte hälsovådligt för människor. Sjön mår i dag mycket bättre än för några årtionden sedan, vilket till stor del beror på utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.

– Sjön mår förhållandevis bra, säger Dan Arvidsson.