Park och äldreboende till Djursholm

DJURSHOLM Ett särskilt boende för äldre kan byggas nära Pärlans förskola på Bragevägen i Djursholm. Samtidigt kommer ängen intill förskolan att bli parkmark. Äldreboendet kan få uppåt 60 platser. Förslaget kommer från den styrande majoriteten (M), (C), och (KD) och ska behandlas i kommunstyrelsen den 17 juni.

Siv Sahlström (C) är glad över förslaget som har två delar.

– Vi får dels en park och dels ett äldreboende. Vi är i trängande behov av ett äldreboende i Djursholm och vi tror att det här blir jättefint. Platsen ligger centralt och har bra kommunikationer för personalen som ska arbeta på äldreboendet, säger hon.