Park ska rustas för 13 miljoner

Aspuddsparken är populär och lockar årligen 130 000 besökare.

Men numera är den också väldigt sliten.

Nästa år inleds därför en stor upprustning för mångmiljonbelopp.

Det är regn i luften, men det hindrar inte barnfamiljer från att komma till Aspuddsparken, en parklek där man både kan leka och hälsa på djur. Kristoffer ­Edlunds dotter Tyra, 2 år, leker med en rockring i sandlådan intill plaskdammen.

– Jag är ganska nöjd med parken som den är. Men eftersom det ofta är fullt med folk här vore det bra med mer lekutrustning, en sandlåda och en klätterställning till. Lite mer av allt, säger Kristoffer Edlund.

Det är en omfattande upprustning som trafikkontoret planerar i samarbete med stadsdelsförvaltningen.

– Vi har 13 miljoner i budgeten, så det är ett stort projekt, konstaterar Christina Söderström Lööf, landskapsarkitekt på trafikkontoret.

Den stora satsningen grundar sig på att parken dels är väldigt sliten, dels att trycket på den är så stort.

– Det här är den mest besökta parken i det här området med 130 000 besökare om året, säger Christina Söderström Lööf.

Därför vill man nu utveckla Asp­uddsparken till en attraktivare park med aktiviteter för alla åldrar. En stor åtgärd som planeras är att bygga en ny plaskdamm med tillhörande teknikhus.

– Plaskdammen är så nedsliten att den måste byggas om och planen är att göra den aningen större. Men vi behåller formen och den fina gradängen, säger hon.

Dessutom ska de flesta lekredskapen i parken bytas ut. Den nuvarande klätterställningen försvinner för en modernare variant och man ska också komma tillrätta med den sjöliknande pöl som brukar bildas därunder. Dessutom tillförs troligen en så kallad kompisgunga, som är bra även för barn med funktionshinder. En studsmatta, eller kanske flera små studsmattor, finns också i programförslaget.

Fler träd med stora kronor som ger småbarnen skugga finns med på åtgärdslistan. Innan träden har vuxit upp skärmar man av småbarnsleken med en tältduk.

– Mot gångvägen tänker vi oss spännande sittbänkar, exempelvis ett böljande trädäck som barnen kan krypa på. Där ska det även finnas sittplatser med bord, grillplatser och möjligheter till boulespel.

Christina Söderström Lööf betonar dock att det kommer att finnas kvar öppna gräsytor för fri lek, picknick och brännboll.

– Allt får inte vara tillrättalagt, säger hon.

Upprustningen planeras pågå i två år, från våren 2014.

Vilka konsekvenser får bygget för besökarna?

– Parken kommer inte att stängas av helt under de två byggåren, några delar måste vara tillgängliga för parkbesökarna. Men troligen kommer plaskdammen att stängas av en badsäsong, eftersom en ny damm ska byggas, ­säger Christina Söderström Lööf och tillägger att planeringen av arbetena ska ske i samverkan med parkleksentreprenören Djur och kul.

Samuel Aaro och Tyra Edlund har fullt upp med att utnyttja sandlådans alla förtrollande möjligheter.

Det här är den mest besökta parken i det här området med 130 000 besökare om året.Christina Söderström Lööf

Fakta

Så här är ska Aspuddsparken fräschas upp

Ny plaskdamm med teknikhus.

Ny lekutrustning.

Sittplatser, grillplatser och boule­spel, blomsterplantering.

Öppen gräsyta för exempelvis brännboll och picknick.

Inhägnad ridvolt.

Förbättrad belysning, nya träd.

Trafikkontoret vill gärna ha allmänhetens synpunkter på förslaget senast den 25 juni.

Källa: Trafikkontoret