Min lokala hjälte

Algernon: Milstolpe i Täbys moderna historia

Här är SSM fastighetsutvecklings vinnande förslag för hyresrätter i Täby park - markanvisat februari 2017. Vinterträdgård med växthus på taket.
Hyreshuset i Täby Park har gemensam terass med växthus på taket, som SSM:s skiss visar.
Fastighetsutvecklare SSM har fått markanvisning på Täby Park (Täby galopp)
SSM planerar både hyres- och borätter i Täby Park och kafé och deli ut mot torget.
HSB har fått markanvisning i Täby park. Utifrån att kf säger ja 13/2 2017.
HSB har också fått markanvisning i nya stadsdelen Täby park.
Titania vinnande förslag är ritat av berömda arkitektbyrån Wingårdhs.
Titania vinnande förslag är ritat av berömda arkitektbyrån Wingårdhs.
Wästbygg har fått markanvisning i nya stadsdelen Täby Park.
Wästbygg skissar på ett hus med spännande materialval i fasaden.
Erik Lemaitre, affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget SSM.
Erik Lemaitre, affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget SSM.
Här är första glimten av nya Täby park. Morgondagens Täbybor vill bo stadsmässigt men ändå kunna odla i växthus – på taket, enligt fastighetsutvecklaren SSM:s vinnande vision.

Först ut att befolka galoppfältet med människor blir fastighetsbolagen HSB, SSM, Wästbygg och Titania, som har fått markanvisning av kommunen. Tillsammans planerar fastighetsbolagen för 450 hyres- och bostadsrätter i nya stadsdelen Täby Park.

Planeras 6000 bostäder

Det gamla galoppfältet ska rymma minst 6000 bostäder och flera tusen nya arbetsplatser när stadsdelen står klar, enligt kommunens plan. Kommunen äger en femtedel av marken i området och avsikten är att sälja till fastighetsutvecklare som vill ta aktiv del i att utveckla en grön och levande stadsdel.

– Jag tycker att Täby med hjälp av före detta galoppfält Täby Park håller på att förvandlas till en urban nod. Det tilltalar oss som exploatör. Det är ett utmärkt läge med bra kommunikation. Den moderna stadsbon har jättestora krav på att komma nära bra kommunikationer för att ha tillgång till sitt urbana liv bra och få av dem har bil, säger Erik Lemaire, affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget SSM.

Höga hus och grönska

De fem vinnande förslagen visar upp höghus med butiker och verksamheter i botten mot en stadslik boulevard, men det ska också bli lite lägre höjd i området. HSB och Wästbygg kallar sina bostadsrättsprojekt ”stad i park”. HSB beskriver att det ska finnas gemensamma takterasser, bostadsgårdar och uteplatser på ”grönskande förgårdsmark”. Titania, som också ska bygga borätter, lyfter fram att lägre stadsradhus kantar gröna slingan i området.

Växthus – på taket

Fastighetsbolaget SSM, som blivit tilldelad två markområden, skiljer sig lite från de andra  förslagen. Erik Lemaitre menar att det är viktigt för SSM att erbjuda både både hyres- och borätter. Hyresgästerna kommer att ha tillgång till takterasser med växthus. Där ska alla gemensamt kunna odla blommor eller grönsaker.

– Nyckeln till projekt är att vi har skapat ett taklandskap med gemensamma terasser och vinterträdgårdar som kommer bli tillgängligt för alla boende.

”Vinterträdgårdar som kommer bli tillgängligt för alla boende”

Erik Lemaitre

Han tänker sig att de som flyttar in i deras lägenheter i Täby Park är singlar eller två-personshushåll. De behöver inte vara unga, men de gillar stadslivet.

– En större del av våra lägenheter kommer vara yteffektiva tvåor, men där det finns plats för flera människor att leva. Och sedan har vi, som i nästan alla våra projekt, gemensamma terasser. Vi säljer inte lägenheter med dyra takterasser utan skapar gemensamma takterasser som alla har tillgång till, även det som bor i bottenplan. Det är vårt koncept.

Ska bli en hållbar stadsdel

Täby kommun har satt som mål att stadsdelen ska uppmuntra en klimatsmart livsstil. Erik Lemaitre beskriver ett hållbarhetstänk som ska påverka utformningen av deras kvarter. Taken ska kläs med sedumväxter för att hantera regnvatten och träden vid garage har flera funktioner.

– Vi har ett öppning mellan gård och garage som gör att vi kan plantera träd ner i jorden där. Vi ser flera värden i det. Om du cyklar ner i garaget har du dagsljus dit. Det är både en fråga om boendekvalitet och säkerhet. Det handlar också om miljöaspekten, vi kan genom detta göra en infiltration av dagvatten.

Torg med kafé och deli

Förutom att lyfta fram SSM:s gröna ambitioner betonar Erik Lemaitre också urbana värden i planeringen. Deras bostadsrätter ligger vid stadsdelens nya torg. Satsningen  ”Täby Market” ska locka ”morgondagens urbaniter”, säger han.

– Vi måste bemöta det strategiska läget på något konkret sätt. Då har vi sagt att vi ska skapa en jättestor lokal i bottenplan som vänder sig ut mot torget. När kommunen i detaljplanen skapar ett centrum och ett torg vill man markera att det ska bli mycket liv där. Vi har dedikerat hela bottenplan till en jättestor lokal, vi vill att livet på torget ska röra sig in dit och folk i lokalen ska röra sig ut på torget.

Fastighetsbolaget SSM har redan inlett sökandet efter aktörer som vill hyra in sig i lokalen mot torget. Erik Lemaitre har en klart bild av vad för verksamhet som passar in.

– Vi har tagit inspiration från trendiga platser där man har kombinerat deli och kafé, säger SSM:s affärsutvecklingschef Erik Lemaitre.

Inflyttning om två år

Politikerna i kommunfullmäktige beslutade enhälligt att godkänna markanvisningsavtal i Täby Park vid mötet den 13 februari. Annica Gryhed (S) sa under sammanträdet att hon var glad åt att det var blir en stor andel hyresrätter.

Inflyttning till denna etapp i Täby park beräknas ske tidigast år 2019. Ifall hela planen blir verklighet bebyggs ett område som är stort som två Gamla stan, enligt uppgift från Täby kommun.

– Det här är en milstolpe i Täbys moderna historia, underströk Johan Algernon (M).

Fakta

Fyra huvudmål för stadsdelen Täby park

Här är kommunens vision för hur Täby Park ska utvecklas till en levande och hållbar stadsdel med stadspark och torg:

  • Levande stad: Det här är ingen sovstad. Täby kommun vill skapa en välkomnande miljö som erbjuder alla möjliga former av aktiviteter. Det ska vara enkelt att vara spontan och onödigt att åka härifrån.
  • Sammanhållen stad: Täby park är pusselbiten som ska sammanfoga Täby centrum, Norskogen, Grindtorp och Viggbyholm. På så vis överbyggs barriärer i stadsplaneringen och tillgängligheten ökar.
  • Park i staden: Täby park är en grön stadsdel. En stadspark kommer gå genom hela området och runtomkring finns mindre grannskapsparker och gröna stråk.
  • Hållbar stad: Här ska det vara enkelt att leva klimatsmart och hälsosamt. Området ska också kännas attraktivt under hela byggfasen.
Källa: Täby kommun