Parkbadet blir inte upprustat

Norrtull De som hoppades på att Bellevueparkens badstrand skulle bli en officiell badplats kommer nog att bli besvikna.

Miljöförvaltningen har gjort bedömningen att det är för dålig omsättning på vattnet vid badplatsen och att även båtklubben som ligger intill påverkar vattenkvaliteten negativt, vilket gör platsen tveksam för bad.

Däremot kan man tänka sig att tillåta bad vid Kristinebergs strand och Hornsbergs strand på Kungsholmen, där folk under sommaren badat trots badförbud.

I Stockholms stad finns 30 officiella strandbadplatser som sköts och underhålls av respektive bads stadsdelsnämnd.

För att badet ska räknas som officiellt ska det tas prover på vattnet, finnas livräddningsutrustning, toaletter och papperskorgar.