Nya parker ska göra Järfälla populärare

Amanda Palmstierna (Mp), ordförande Tekninska nämnden i järfälla.
Amanda Palmstierna (Mp), ordförande Tekninska nämnden i järfälla.
I Järfälla råder brist på parker och gröna utomhusrum visar en kartläggning. Nu har tekniska nämnden klubbat en plan för att lyfta och skapa nya parkmiljöer i kommunen.

– Det byggs mycket bostäder här men man måste också satsa på grönområden och livet mellan husen, säger Amanda Palmstierna (Mp) ordförande Tekniska nämnden.

Kommunen har gjort en analys som visar att det bara är en tredjedel av kommunens invånare som har gångavstånd till en så kallad finpark, en park med blomsterrabatter, frukträd och till exempel sittplatser och en fontän eller skulptur.

Det här vill samarbetskoalitionen (S Mp C) ändra på. Befintliga parker ska rustas och nya ska anläggas.

– I dag finns mycket grönska i kommunens olika delar men det rör sig om stora gröna ytor med kanske lite träd. Vi vill skapa tydligare mötesplatser med mer innehåll. Som små oaser som lockar till umgänge.

Med de nya finparkerna vill man göra områdena mer populära.

– Den här typen av platser ökar områdets status och lockar människor att flytta dit eller vistas där.

Hur omfattande är planen?

– Vi måste se över budget men har tänkt oss en till två parker per år. Och totalt sett ungefär två finparker per kommundel.

När kommer Järfällaborna kunna njuta av promenad bland blommor och körsbärsträd?

– Redan i vår får Riddarparken ett lyft och för 2018 tittar vi på Kallhällsparken och bytomten i Barkarby, säger Amanda Palmstierna.