ANNONS

14 miljoner ska göra Kungsholmens parker trevligare

Rålambshovsparken
I Rålambshovsparken ska linbanan bytas ut under året
Lek, träning och klimatåtgärder. Nu ska Kungsholmens parker rustas upp. Minst 14,2 miljoner ska investeras i år på att göra grönområdena bättre och anpassade för framtiden.
– När parker blir trevligare och finare vill fler vara där. Och mer folkliv ökar också tryggheten, säger Rasmus Jonlund (L).
ANNONS

Kungsholmen har runt 900 000 kvadratmeter parkyta med flera välbesökta parker. Under 2020 kommer flera av dessa att rustas upp. Totalt investerar stadsdelen 14,2 miljoner kronor på parker i år.

Det handlar om bland annat fler papperskorgar, hundrastgårdar, lekplatser och ytor att utöva spontanidrott på.

Rålis får ny linbana

Signalparken kommer få ett nytt lekområde som riktar sig främst till yngre barn. I Rålambshovsparken ska linbanan bytas ut under året och lekutrustningen i Uggleparken i Kristinebergs slottspark ska ses över och rustas.

– I övrigt ska flera mindre lekplatser inom stadsdelsområdet ses över och förbättras, säger Ramus Jonlund (L) ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

En miljon satsas på att göra Kungsholmens parker tryggare

Basketplanen i Kronobergsparken ska även rustas upp och tennisplanen i Fredhäll. På Lilla Essingen ska en badbrygga bytas ut för att förbättra för badsugna.

Stadsdelen tar också fram en upprustningsplan för Polishusparken och det görs i dialog med Kungsholmsborna.

Parken som anlades i början av 1900-talet har ett stort besökstryck från boende och verksamma i området och det är viktigt att vi har en dialog med Kungsholmsborna om förändringar där, säger Rasmus Jonlund.

ANNONS

Rasmus Jonlund, politiker

Rasmus Jonlund (L) hoppas att arbetet med parkerna ska kunna avslutas i år.

Ska klimatanpassas

Förhoppningen är att arbetet med parkerna ska kunna avslutas i år.  Redan nu har arbetet påbörjats i vissa parker. En del parkyta kommer att spärras av under tiden, men målet är att så mycket av parkerna som möjligt ska kunna användas under tiden.

– Vi gör det här dels för att parkerna är slitna, men också för att det ska bli trevligare och roligare att vistas i en park. På Kungsholmen är parkerna som ett vardagsrum, eller gemensam trädgård, många bor ju utan tillgång till egen tomt eller grönskande gård, säger han.

Stadsdelen hoppas också utöver egna investeringar att få klimatinvesteringsmedel som man sökt. De ska användas för att höja beredskapen inför klimatförändringar.

 Vi vill göra Stockholm mer motståndskraftigt mot bland annat kraftigt regn som kan leda till översvämningar. Parkerna ska kunna samla upp och ta hand om mycket större regnmängder i framtiden, säger Rasmus Jonlund.

Staden satsar miljoner på att pimpa Kungsholmens parker

Flera klimatsatsningar

Rasmus Jonlund berättar att stadsdelen planerar en regnpark i Rålis som kopplas till Lilla Västerbron och Västerbronedfarten. Vattnet renas sedan i ett biofilter i parken. Redan i dag finns det en regndam som är byggd under marken i parken. Ovanpå finns en hård yta till bland annat spontanidrott.

– Man bygger regnparken på ett sätt så att det också blir en trevlig plats att vara på. Vattnet blir ett levande inslag i parken.

Under året delta stadsdelen i stadens arbete med att ta fram en handlingsplan för ökad biologisk mångfald i parkerna.

Fakta

Parkinsatser 2020

För att öka trivsel och upplevd trygghet i den nyligen upprustade Tora Dahls park i Fredhäll kommer förvaltningen placera ut ljusskulpturer i parken.

Åtgärder på Stadshagsberget som syftar till att öka den upplevda tryggheten. Detta innefattar slyröjning, öppna upp insynsskyddade områden, byte av skyddsstaket vid bergsskärningar och grusning och viss mån breddning av stigar i naturmark.

Upprustning av Signalparken, som bland annat innebär en ny lekplats, nya parkmöbler, ny belysning. Datum för byggstart inte satt.

I Rålambshovsparken fortsätter arbetet med mångfunktionella anpassningar för dagvatten- och skyfallshantering. Etappen regnparken påbörjas under förutsättning att klimatinvesteringsmedel beviljas. Planerad byggstart under våren, men exakt datum är inte bestämt.

Framtagande av program för upprustning av Polishusparken med hjälp av att man genomför en medborgardialog.

I syfte att bidra till en ökad biologisk mångfald kommer förvaltningen anlägga ängsyta i Kronobergsparken under förutsättning att klimatinvesteringsmedel beviljas.

Den torra sommaren 2018 har nu gett effekt och många träd har torrskadats eller dött till följd av detta, förvaltningen kommer därför genomföra återplanteringar av träd under 2020 i flera parker.

Källa: Kungsholmens stadsdelsnämnd
ANNONS