ANNONS

Parker och grönområden får växa igen

ANNONS

2012 riskerar att bli ett dåligt år för Hässelby-Vällingbys parker och grönområden – och alla som nyttjar dem. Igenväxta gräsmattor och sly som breder ut sig kan bli några av konsekvenserna av årets nedskärningar i budgeten för stadsmiljön.

Efter år av minskade anslag fick stadsdelsförvaltningen ytterligare en kalldusch; i stället för de 12,9 miljoner som prognosen pekat på blev anslaget för 2012 endast 10,9 miljoner.

– Nu är vi nere på benknotorna, det är riktigt besvärande, säger Mats Carinder, avdelningschef för stadsmiljö och teknik på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen tvingas prioritera för att klara viktiga områden som snöröjning och renhållning.

– Parkskötseln får stryka på foten. Det innebär att stora arealer kommer att förbli oklippta, säger Mats Carinder.

Pengarna till parkskötseln fördelas av kommunfullmäktige utifrån antalet invånare och hur många nya bostäder som de olika stadsdelarna bidrar med.

– Förklaringen som vi har fått är att vi har för få färdigställda lägenheter, säger Mats Carinder.

Han anser att systemet slår hårt mot stadsdelarna i västerort som har stora arealer med grönområden. Jämfört med söderförorterna får västerort bara hälften av pengarna räknat på kronor per kvadratmeter.

Mats Carinder tycker att neddragningen rimmar illa med stadens satsningar på att utveckla ytterstaden, till exempel Järvalyftet som Hässelby-Vällingby ska bli en del av.

ANNONS

Parksköts­eln får stryka på foten och stora arealer förblir oklippta.Mats Carinder