Parker ska bli fria från gifter

Södermalm Kommunen ska kontrollera vilka parker i Stockholm som är mest förorenade för att se vilka som kan behöva saneras. I förarbetet har man rangordnat parkerna utifrån var flest barn leker och var man misstänker föroreningar.

På Södermalm ska 18 parker kontrolleras. Högst prioritet är det på Södermalmsallén, Rosenlunds­parken och Tullgårdsparken. Anledningarna är flera. Bland annat har det i Södermalmsallén varit industriverksamhet där lösningsmedel använts. När man anlade förskolan Tullstugani Tullgårdsparken hittade man bland annat metallföroreningar i marken.