Parker ska fungera som extra skolgårdar

Skolan vill lösa den befarade trängseln genom att schemalägga mat- och rasttider och utnyttja parker som skolgård.

– Min bedömning är att det inte är några som helst problem, säger Lotta Edholm, skolborgarråd.

– Det bor väldigt mycket barn på Kungsholmen och de kommer att bli ännu fler, därför behöver vi utnyttja de ytor som finns, säger Lotta Edholm.

Flera föräldrar tycker att beslutet är förhastat.

– Frågan har diskuterats i ett par år och utbildningsnämnden var enig om att detta är bästa lösningen. Platserna för att bygga en skola i innerstan är få.

I dag finns inga krav på elevers utemiljö i skollagstiftningen. Men SISAB slog i ett tjänsteutlåtande 2006 fast att 20 kvadratmeter rastyta per barn är rimligt.

Utbildningsminister Jan Björklund gick även nyligen ut i SVT och hotade med lagstiftning, om skolarna inte skärper sig.

På Kungsholmens grundskola blir rastytan 3,5 kvadratmeter per elev efter ombyggnaden om alla är ute samtidigt.

Men det ska avhjälpas med schemalagda raster. Man tänker även utnyttja Kungsholmens grönområden som skolgård.

Raster och mattider schemaläggs, tror du på den idén?

– Det har man alltid gjort. Min bedömning är att det inte är några som helst problem. Beslutet bygger på att skolledningen tror att det fungerar och blir bra.

Fakta

Tusentals fler elever ska få plats

Minst 1 075 fler elever beräknas behöva en plats i Kungsholmens kommunala skolor fram till 2021. 375 av dem beräknas gå i Kungsholmens grundskola.

Från den 1 juni hyr staden skollokaler i Konradsberg för att klara skolsituationen. Cirka 1 000 elever i grundskolan och gymnasiet beräknas kunna gå där.

Även Kullskolan i Kristineberg ska byggas ut för att få plats med fler elever.

Källa: Utbildningsförvaltningen