Min lokala hjälte

Parkerade bilar hindrar snöröjningen

Parkerade bilar ställer till med problem. Bild från annat tillfälle.
Parkerade bilar ställer till med problem. Bild från annat tillfälle.
Bilar som står parkerade längs vägarna trasslar till det för snöröjarna.
– Det är ett stort problem överallt, säger Emil Andersson, anläggningsförvaltare i Danderyds kommun.

På många ställen i kommunen är det svårt för snöröjarna att ta sig fram eftersom det står personbilar parkerade längs med gatan.

– Om det blir för smalt kommer entreprenören inte förbi med sina maskiner på de lite smalare vägarna. Till exempel vet jag att det var problem i morse på Ynglingavägen. Där kom vi inte förbi och kunde därför inte ploga på en gång. Vi får åka tillbaka senare och titta om det går, säger Emil Andersson.

Han säger att man i värsta fall då får åka ut med en mindre maskin, för att komma in mellan bilarna.

– Men då kan det ju ofta ta lite längre tid.

Flyter på bra

I övrigt säger Emil Andersson att snöröjningen i kommunen har flutit på bra efter snöfallet den här gången. Grundregeln är att det från att snöfallet har upphört ska ta runt tolv timmar innan alla gator är plogade.

– Generellt är ju policyn i kommunen att röja gång- och cykelvägar framför bilvägar. Vägar där det går mycket bussar prioriteras också högre än exempelvis villagator, säger han.