Parkering i park föreslås

Tensta En avgiftsbelagd parkering i Silverpilsparken mellan Tensta sim- och idrottshall och Tensta Träff. Det önskar sig en invånare som nu har lämnat in ett medborgarförslag till stadsdelen i frågan.

Förslagslämnaren upplever tillgängligheten till platser som Tensta gymnasium, simhallen och Tensta träff som mycket dålig och anser att besökare har svårt att hitta platser i närheten. Förslaget tas upp på ett stadsdelsnämndsmöte framöver.