Parkering stängd på grund av brandrisk

Infartsparkeringen under E4 i Rotebro är fortsatt stängd. Orsaken är att kommunen väntar på Trafikverkets besked om brandrisken.

I somras gjordes den uppmärksammade flytten av bron på E4 i Rotebro. Men infartsparkeringen under bron, som varit avstängd under byggtiden, har ännu inte öppnats.

Anledningen är risken för bilbränder nära brofundamenten. Enligt Trafikverket finns det en stor tveksamhet kring lämpligheten i detta.

– Vi väntar på besked från Trafikverket angående de delar av parkeringen som ligger nära pelarna. Om de inte godkänner det kommer vi att få spärra av dessa delar rent fysiskt och göra parkeringen mindre, säger Christer Lundkvist på trafik- och fastighetskontoret.

Under tiden har kommunen valt att hålla hela parkeringen avstängd.